Ieder(in) heeft samen met een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die opkomen voor mensen met een arbeidsbeperking een brief verzonden aan informateur Hamer. Doel hiervan is het bestrijden van de achterstand op de arbeidsmarkt van deze groep op te nemen in het regeerakkoord. Dat is heel hard nodig. Want de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking blijft al jaren ver achter op die van mensen zonder beperking, ondanks de nodige inzet van beleidsmakers, politici en werkgevers.

Ieder(in) pleit samen met FNV Uitkeringsgerechtigden, VCP, LCR, Stichting studeren en werken op maat, Wij Staan Op!, Vereniging Inclusie Nederland, Coalitie voor Inclusie voor 3 concrete zaken om dit aan te pakken.

1. Richt een regionaal werknemersservicepunt in dat het recht op informatie en ondersteuning regelt voor (potentiële) werknemers met een arbeidsbeperking
2. Monitor de inclusieve arbeidsmarkt
3. Compenseer mensen met een medische urenbeperking

De brief is ook ter kennisgeving gestuurd aan de Kamercommissie van SZW.

Hiernaast heeft Ieder(in) samen met de alliantie NL Kansrijk een brief gemaakt die eveneens naar de informateur is gestuurd.

Downloads

Formatiebrief gelijke kansen op de arbeidsmarkt

 

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over