Woensdagavond 30 juni debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de ouderenhuisvesting. Samen met de Woonbond vragen we aandacht voor het gebrek aan toegankelijke woningen en woonvormen voor mensen met een beperking, jong en oud.

Wel aandacht voor ouderen maar nauwelijks voor mensen met beperking

Het tekort aan geschikte woningen en woonvormen voor ouderen heeft in de afgelopen jaren op aandacht van het kabinet kunnen rekenen. Maar aandacht voor toegankelijke woningen voor jongeren en volwassenen met een beperking was er nauwelijks, terwijl de (woning)nood bij hen hoog is. Jongeren en volwassenen met een beperking worden belemmerd in het zelfstandig wonen, het vormgeven van relaties en gezinsvorming.

Maak werk van inclusief woonbeleid

Samen met de Woonbond, vraagt Ieder(in) aan de Kamerleden om de minister te verzoeken een ambitieus plan te maken voor de huisvesting van alle doelgroepen met een beperking. Het gaat om een plan dat gemeenten ondersteunt in het voeren van een inclusief woonbeleid. En het gaat om de regelingen, zoals een stimuleringsregeling voor wooninitiatieven of een wooncoach die ontwikkeld zijn in het actieplan voor ouderen. Die moeten aangepast worden en beschikbaar komen voor jongere doelgroepen met een beperking. En in de bouwplannen van het kabinet moeten goede afspraken gemaakt worden over toegankelijke woningen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over