De Tweede Kamer kan tot vandaag opnieuw vragen stellen aan staatssecretaris Van Rijn over het wetsvoorstel voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het wetsvoorstel is al iets aangepast maar nog steeds onvoldoende. Dit kunt u ook lezen in onze gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer waarin we pleiten voor onder andere eigen regie en persoonsvolgende bekostiging.

Naar verwachting zullen de antwoorden op de nieuwe vragenronde nog voor het zomerreces naar de Kamer gestuurd worden. In september zal de Wlz besproken worden tijdens een plenaire vergadering, is de verwachting. Of de Wlz op 1 januari 2015 van kracht is of een jaar wordt uitgesteld, is nog niet bekend.

In de brief vraagt Ieder(in) aandacht voor:

  • persoonsvolgende bekostiging en eigen regie,
  • de mogelijkheid om persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura (ZIN) te blijven combineren,
  • de enorme verhoging van de eigen bijdrage voor mensen die vanaf 1 januari 2015 gedwongen voor een Volledig Pakket Thuis (VPT) kiezen.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over