Ieder(in) en de Oogvereniging roepen het ministerie van VWS en Transvision, de nieuwe Valys-vervoerder, op om een blijvende oplossing te vinden voor (nieuwe) gebruikers met een bijzondere indicatie. Deze gebruikers zijn aangewezen op bijzonder vervoer, maar het is onduidelijk hoe vaak Transvision tegemoet komt aan de behoeften van zijn gebruikers. Ieder(in) maakt zich zorgen over de ontstane situatie.
Jonge vrouw in rolstoel

Onder, bijzondere indicaties‚ verstaan we bijvoorbeeld aanvragen voor solovervoer, een lage instap of voorin zitten. In een brief laat minister Van Rijn weten dat Valys-vervoer vervangend openbaar vervoer is: groepsvervoer dus. Maar veel mensen zijn vanwege de aard van hun beperking aangewezen op solovervoer of een lage instap in een taxi. Transvision stelt Valys-gebruikers die bij Connexxion een dergelijke aanvraag deden, in staat om alsnog een aanvraag voor een bijzondere rit te doen. Maar alleen onder een aantal voorwaarden. Voor nieuwe gebruikers is de deur helemaal dicht. Zij komen niet meer in aanmerking voor een bijzondere indicatie.

3 dagen voor vertrek aanmelden

Om zeker te zijn van bijzonder vervoer, is de gebruiker verplicht om minimaal 3 dagen voor vertrek een aanvraag voor bijzonder vervoer in te dienen. Tot 1 dag voor vertrek kan de vervoerder aangeven of de reis doorgaat. In de praktijk komt dit erop neer dat een gebruiker tot het laatste moment geen zekerheid heeft of zijn reis doorgaat. Ieder(in) vindt dit niet acceptabel. Iedereen heeft recht op het onderhouden van sociale contacten. Deze situatie belemmert dit juist.

Als een gebruiker zich binnen twee dagen voor vertrek aanmeldt voor bijzonder vervoer, is het nog moeilijker om vervoer te regelen. Mogelijk willigt Transvision dit verzoek nog wel in. Probleem is echter dat de vervoerder de gebruiker niet meer informeert als hij besluit met bijvoorbeeld een andere taxi te komen die niet geschikt is. De gebruiker kan dan alsnog niet mee. Een onwenselijke situatie voor alle betrokkenen natuurlijk.

Ervaringen gebruikers

Sinds de invoering van de regeling per 1 april, heeft Transvision al bijna 4500 aanvragen ontvangen voor ritten op grond van een bijzondere indicatie. Hoeveel van deze aanvragen zijn geweigerd of ingewilligd, is niet duidelijk. Transvision geeft aan dat het vaak wel, lijkt te lukken. Maar bij het meldpunt van Ieder(in) komen reacties binnen waaruit blijkt dat een aanzienlijk aantal mensen nu niet meer in staat is om hun sociale contacten te onderhouden:

‚ Het gevolg van het afschaffen van de bijzondere indicaties is dus dat ik niet meer naar mijn broer (of ergens anders) heen kan.

‚ Wat ik het grootste probleem vind, is dat ik geen verblijf in een rusthuis meer kan reserveren of een paar dagen vakantie, omdat ik niet weet of ik er wel naar toe kan. Samen reizen kan ik gewoon niet.

‚ Ik ben instabiel als ik loop en overgevoelig voor beweging van mijzelf of mijn omgeving. Deze overgevoeligheid leidt weer tot overgevoeligheid voor visuele prikkels. Hierdoor word ik regelmatig duizelig en misselijk. Ik ben dus echt aangewezen op individueel vervoer.

Monitoring duurt voort

Naar aanleiding van het beleid van de nieuwe vervoerder, heeft Ieder(in) besloten de ervaringen en klachten van Valys-gebruikers goed te blijven monitoren. Gebruikers kunnen hun ervaringen met en de klachten over het aanvragen van de bijzondere indicaties melden bij het Meldpunt van Ieder(in). U kunt uw ervaringen sturen naar meldpunt@iederin.nl

Ieder(in) blijft in gesprek met VWS en Transvision en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Meer over Vervoer
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over