Wil jij helpen bij het oplossen van een geschil tussen een cliënt en het UWV? Mensen met een beperking en chronisch zieken kunnen ontevreden zijn over hoe het UWV een klacht afhandelt. In dat geval staan ze niet met lege handen. Ze kunnen hun ontevredenheid (hun geschil) melden bij de Geschillencommissie UWV. In de geschillencommissies zitten mensen die niet alleen weten hoe de wet in elkaar zit, maar ook weten wat het voor mensen betekent om een bepaalde aandoening te hebben. Voor de landelijke Geschillencommissie UWV is Ieder(in) op zoek naar 2 commissieleden.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt de rechten van een cliënt die een klacht heeft over de afhandeling van een klacht door het UWV. De wet bepaalt dat het UWV een geschillencommissie moet hebben rond de afhandeling van klachten. Het gaat om klachten die cliënten hebben over het handelen of nalaten van verzekeringsartsen of sociaal medisch verpleegkundigen die werken voor het UWV. In de wet staat dat cliëntenorganisaties betrokken moeten worden bij de oprichting van nieuwe geschillencommissies.

Jouw kennis en kunde inzetten en ervaring opdoen

Heb je een beperking of heeft jouw kind een (verstandelijke) beperking, én weet je hoe de wetten die het UWV uitvoert (WW, Wia, etc) in elkaar zitten? En vindt je het leuk en zinvol om jouw kennis en kunde in te zetten voor mensen die zelf niet meer weten hoe ze een geschil met het UWV moeten oplossen? Dan komen we graag met jou in contact.

Het commissielidmaatschap is ook interessant voor mensen die (voor hun cv) ervaring willen opdoen in een dergelijke sociaal-juridische rol/functie. Als commissielid van de landelijke Geschillencommissie UWV:

  • breng je bij de beoordeling van geschillen tussen cliënt en UWV met name het perspectief van de cliënt in,
  • kun je de voorgelegde geschillen op volstrekt onafhankelijke, onpartijdige weloverwogen wijze beoordelen,
  • en houd je je kennis van de relevante wet- en regelgeving actueel.

De zittingstermijn voor deze commissieleden eindigt eind 2021. Herbenoeming is eventueel mogelijk. Er is een vacatievergoeding per vergadering of hoorzitting. Reiskosten en reistijd worden integraal vergoed.

Interesse?

Stuur je sollicitatie, inclusief cv, naar post@iederin.nl o.v.v. ‘Geschillencommissie UWV’. Meer weten? Neem dan contact op met Marion van Beek, beleidsmedewerker Ieder(in), m.vanbeek@iederin.nl

Hoe verder?

Als je voldoet aan bovenstaand profiel, draagt Ieder(in) je voor bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). De SGC doet de selectie en benoemt je als lid van de Geschillencommissie UWV.

Deel dit bericht

Meer nieuws over