Het College voor de Rechten van de Mens zoekt mensen die deel willen nemen aan een klankbordgroep VN-verdrag. De klankbordgroep bestaat uit vijf mensen die zelf ervaring hebben met het leven met een beperking.

Na ratificatie van het VN-verdrag wordt het College voor de Rechten van de Mens toezichthouder op de uitvoering van het verdrag. Het College is zich op deze nieuwe taak aan het voorbereiden en wil hier graag mensen met een beperking bij betrekken. Daarom wil het College een klankbordgroep instellen.

Werkzaamheden

Het College wil met de klankbordleden overleggen over onder meer de volgende werkzaamheden:

  • de manier van monitoren
  • het doen van onderzoek, het geven van adviezen en aanbevelingen door de toezichthouder
  • het organiseren van bijeenkomsten over onderwerpen uit het verdrag
  • het uitvoeren van meer activiteiten door toezichthouder
  • checken toegankelijkheid informatie op de website.

Praktisch

Duur: één jaar
Aantal bijeenkomsten: twee
Start: 1 oktober 2015
Vergoeding:
per bijeenkomst ontvangen de klankbordleden een onkostenvergoeding

Reageren kan tot en met 15 augustus 2015. De selectiegesprekken vinden plaats op 3 september 2015. Meer informatie op de website van het College van de Rechten van de Mens.

Meer over het VN-verdrag
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over