De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking of chronische ziekte is veel te laag, terwijl het merendeel van hen dolgraag aan het werk wil. De banenafspraak zou daar wat aan moeten doen. Van de beloofde extra banen is niet veel van terecht gekomen., De banenafspraak is failliet‚, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in) in Nieuwsuur.

Tussen 2013 en 2026 moeten er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat moeten nieuwe, duurzame banen zijn, zoals beloofd in de banenafspraak. Uit de cijfers blijkt dat het vooral gaat om tijdelijke contracten, detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening en allerlei draaideurconstructies.

Belofte

‘staatssecretaris Klijnsma is de belofte niet nagekomen. Het gaat nu vooral over het verschuiven van werk van de ene naar de andere regeling. De staatssecretaris weigerde bij Nieuwsuur in gesprek te gaan over de banenafspraak., Ze kan ook niet anders dan constateren dat de belofte zo niet kan worden nagekomen.

Bureaucratie

Ook de Rekenkamer uitte deze week forse kritiek, onder andere over het gebrek aan duurzame banen en het ontbreken van goede informatie over de effectiviteit van de banenafspraak.
De uitvoering verloopt erg stroef: zowel werkgevers als werknemers klagen over bureaucratie en onduidelijkheid., De Rekenkamer laat geen spaan heel van de afspraak.

Op de schop

De wet moet op de schop, zegt Illya Soffer aan het adres van een nieuw te vormen kabinet. Zowel werkgevers als werknemers hebben behoefte aan meer zekerheden., En meer ambitie en minder bureaucratie. Alleen dan komen er meer reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Nieuwsuur-uitzending terugkijken:
Bureaucratie staat nieuwe banen arbeidsgehandicapten in de weg

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over