Het is een illusie dat mensen zomaar meer kunnen gaan mantelzorgen, zoals de overheid wil. Dit betoogde Illya Soffer gisteren in het debat van BNR nieuwsradio over mantelzorg.

Ze wees erop dat inmiddels heel veel vrouwen werken en dat de pensioenleeftijd stijgt. En dat veel gezinnen inmiddels twee inkomens nodig hebben om rond te komen. Minder werken om voor partner of kind te zorgen kan dan vaak niet.
Ze pleitte er daarom voor dat het mogelijk blijft om financiële compensatie te krijgen voor het verlenen van mantelzorg. Zoals nu ook kan binnen het pgb.

Daarnaast wees ze erop dat meer mantelzorg de afhankelijkheid van mensen met een beperking kan vergroten.

Aan het debat namen verder deel: Liesbeth Hoogendijk van Mezzo, Aad Koster van Actiz, Nicolien van Duinen van Renault (werkgever) en Jurriaan Penders, bedrijfsarts.

Luister hier naar het debat

Deel dit bericht

Meer nieuws over