Illya Soffer - directeur van Ieder(in)- zoekt naar nieuwe manieren waarop mensen met een beperking zich hard kunnen maken voor zeggenschap en inclusie. In een persoonlijk interview in Markant vertelt ze wat hierbij belangrijk is: dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leven, dat belangenorganisaties van mensen met een beperking goed hun werk kunnen blijven doen en dat er goede wetten worden gemaakt. Soffer: 'In het huidige wetsvoorstel voor de Wet langdurige zorg zijn keuzevrijheid en eigen regie onvoldoende gewaarborgd'.

Als moeder van twee kinderen met een beperking weet Soffer heel goed waar ze over praat. Haar eigen ervaringen sluiten nauw aan bij de visie van Ieder(in). Soffer, Ik ben een representant van een nieuwe type ouders van kinderen met een beperking. Ik heb mijn weg gezocht in een periode dat het persoonsgebonden budget daarvoor de ruimte bood. Eigen regie, in de zin van zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en ondersteuning zoeken waar het nodig is, past heel erg bij mij.

Lees hier het hele interview met Illya Soffer in Markant

Markant is het maandblad van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over