Maatwerk is in theorie goed mogelijk. De nieuwe zorgwetten, zoals de Wmo, Wlz en Jeugdwet, zijn daar heel duidelijk over. Samen met de burger komen instanties tot een passend aanbod van zorg en ondersteuning. Het eigen plan en de eigen inbreng van de zorgvrager zijn daarbij leidend.

Ook de Participatiewet, waarbij werken naar vermogen centraal staat, en Passend Onderwijs, waarbij voor elk kind een passend onderwijsaanbod moet worden gerealiseerd, ademen de geest van maatwerk.

En toch stroomt deze eerste maanden van het jaar mijn mailbox weer vol met berichten van mensen die in de knel raken.

Lees verder op de vernieuwde Skipr-website

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over