Illya Soffer is vanaf 1 mei de nieuwe directeur van Ieder(in). Ze heeft als campagnestrateeg en verandermanager gewerkt voor veel maatschappelijke organisaties. Vanuit een sterke maatschappelijke - en ook persoonlijke - betrokkenheid heeft ze gekozen voor het directeurschap van Ieder(in)., Ik wil er alles aan doen om mensen met een beperking een volwaardige plek te geven in onze samenleving.

Illya Soffer volgt op 1 mei Gert Rebergen op, die als interim-directeur met succes de fusie tussen CG-Raad en Platform VG heeft voltooid.

Illya Soffer is 47 jaar oud en woont in Almere samen met haar man en twee zoons. Ze is afgestudeerd als politicologe en heeft na haar afstuderen eerst gewerkt als campagnestrateeg. Daarna heeft ze als organisatieadviseur overheden, charitatieve organisaties en maatschappelijke organisaties geadviseerd. Vanaf 2006 is ze senior adviseur veranderkunde en organisatie-ontwikkeling geweest bij Twynstra & Gudde.

Persoonlijke drijfveren

Illya Soffer heeft altijd een sterke maatschappelijke betrokkenheid gehad., Mensen die om wat voor reden dan ook – ziekte, handicap of leeftijd – een zekere kwetsbaarheid hebben, daar ga ik voor door het vuur. Haar maatschappelijke betrokkenheid is nog extra versterkt doordat ze twee zoons heeft met een beperking.

Via het directeurschap van Ieder(in) kan ze zich nu blijvend inzetten voor een rechtvaardige maatschappij waarin chronisch zieken en mensen met een beperking volop meetellen., Dat vervult me met grote vreugde.

Uitdagingen

Na de succesvolle fusie en het aanstellen van een nieuwe directeur is Ieder(in) klaar voor de toekomst, zegt Willem de Gooyer voorzitter van het Ieder(in)-bestuur. En dat is ook nodig want er staan forse uitdagingen te wachten. De Gooyer, De decentralisaties op het gebied van langdurige zorg, werk, jeugd en de invoering van Passend Onderwijs maken andere vormen van belangenbehartiging noodzakelijk. Veel zal regionaal of lokaal moeten worden bevochten. Dit doet een forse aanslag op de slagkracht van onze lidorganisaties. En willen wij in dit sterk veranderde speelveld voldoende impact houden, dan moeten we ook alert zijn op nieuwe vormen van samenwerking.

Modernisering vereniging

Een ander belangrijk doel is de modernisering van de vereniging Ieder(in). De Gooyer., De huidige structuren, zoals de algemene ledenvergaderingen, blijven uiteraard bestaan. Maar daarnaast moet Ieder(in) voor de leden een actieve netwerkorganisatie worden. Elkaar ontmoeten – in het echt of digitaal – en het uitwisselen van ervaringen en best practices staan centraal. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook het smeden van tijdelijke coalities op specifieke onderwerpen. Dit alles onder het motto: we zijn constructief en waar nodig brutaal. De vereniging Ieder(in) zal zich steeds meer ontwikkelen tot een moderne en vitale netwerkorganisatie.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over