De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. En dat is goed nieuws! Want als straks de Eerste Kamer ook instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), vindt het een historische dag., Nederland erkent nu dat mensen met een beperking er volledig bij horen. Dat ze het recht hebben om op alle terreinen mee te doen. Ze moeten gelijke kansen krijgen om te werken, leren, reizen, recreëren enzovoort. Dat betekent dat er veel moet veranderen. Want de maatschappij sluit mensen met een beperking nog op veel manieren uit. Nederland wordt vanaf nu echt van iedereen!

Soffer is blij dat de Tweede Kamer ook expliciet heeft vastgesteld dat toegankelijkheid voortaan de norm wordt., Elke organisatie, elk bedrijf moet er zich van bewust zijn dat onder de klanten ook mensen met een beperking zitten. En dat je gebouw, je winkel, je producten en diensten ook voor hen toegankelijk moeten zijn. Daarbij wordt natuurlijk wel redelijkheid in acht genomen. Van een kleine ondernemer kan je minder vragen dan van een groot bedrijf. Maar hoe dan ook, over enkele jaren moet toegankelijkheid vanzelfsprekend zijn.

Soffer is blij dat de kogel eindelijk door de kerk is., We hebben er tien jaar op moeten wachten. Nederland is éen van de laatste landen in de wereld die het VN-verdrag heeft aangenomen. Gelukkig wil praktisch de hele Tweede Kamer nu dat het verdrag echt voortvarend wordt uitgevoerd. Dus Nederland wordt echt een beter land voor mensen met een beperking.

Eerder: Historische dag: Tweede Kamer stemt in met VN-verdrag

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over