Moeilijke aanvraagprocessen, afwijsbeleid, achterdocht, ontmoediging, discriminatie, gebrek aan informatie. Mensen met een beperking of chronische ziekte worden vaak geconfronteerd met aanzienlijke hindernissen bij het verkrijgen van de nodige ondersteuning van hun gemeenten. Terwijl het nota bene gaat om zorg en ondersteuning die zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en deelnemen aan het sociale leven. En dat is de bedoeling van de Wmo. Ieder(in) heeft bij nu.nl aandacht gevraagd voor deze problematiek. Vandaag werd het artikel gepubliceerd.

Het mag niet uitmaken waar je woont

In de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet bestaan grote verschillen tussen gemeenten. De problemen zijn breed en diep geworteld in het systeem, en ze hebben ernstige gevolgen voor mensen die hier afhankelijk van zijn. Een woningaanpassing, een hulpmiddel om te sporten, huishoudelijke hulp of hulp bij het vinden van passend werk. Ieder(in) vindt dat het niet uit mag maken waar je woont, als het gaat om de noodzakelijke zorg, ondersteuning en voorzieningen om zelfstandig te kunnen leven, wonen en werken.

Landelijke afspraak

Ieder(in) vindt dat er een landelijke afspraak moet worden gemaakt hoe gemeenten hun werk moeten uitvoeren. Zodat het geen kwestie is van geluk of je zorg en ondersteuning krijgt, afhankelijk van in welke gemeente je woont.

In de media: nu.nl

Ieder(in) heeft nu.nl benaderd om aandacht te vragen voor deze problematiek. De binnenlandverslaggever van nu.nl is hier ingedoken en heeft er een lang en uitgebreid artikel aan gewijd waar veel partijen en ervaringsdeskundigen aan het woord zijn gekomen. Het artikel is vandaag gepubliceerd onder de naam “Gemeenten laten mensen met een beperking nog steeds massaal in de kou staan”.

Lees hieronder de berichtgeving:

Gemeenten laten mensen met een beperking nog steeds massaal in de kou staan | Binnenland | NU.nl

Reactie koepelorganisatie VNG

Lees hieronder de reactie van de koepelorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de berichtgeving van nu.nl. De VNG snapt de kritiek en noemt het voor een groot deel terecht:

Gemeenten snappen kritiek op gehandicaptenbeleid: ‘Voor een groot deel terecht’ | Binnenland | NU.nl

In de media: Radio EenVandaag

“Mensen met een beperking die bij de gemeente om hulp vragen lopen nog geregeld tegen een muur op.” Zo begint de introductie van de reportage in het radioprogramma Radio EenVandaag. Zij besteedde vanmiddag ook aandacht aan dit onderwerp naar aanleiding van de berichtgeving op nu.nl. Ervaringsdeskundige Tamar Doorduin werd daarbij geïnterviewd en Ieder(in) werd gevraagd om een toelichting.

Via onderstaande link kun je de uitzending terugluisteren. De reportage begint bij 23 minuten.

EenVandaag – 20 september 2023 – NPO Radio 1 Gemist | NPO Radio 1

Deel dit bericht

Meer nieuws over