Kinderen en jongeren met een complexe zorgvraag, hebben vaak hun hele leven lang zorg en ondersteuning nodig. Dat is vaak een zware taak voor ouders en verzorgers. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), was te gast bij de podcastserie Levend verlies. Deze serie gaat over chronische rouw bij ouders van een kind met een beperking of chronische ziekte. Illya spreekt over haar eigen ervaringen als moeder van een kind met het syndroom van Down en over het belang om gezinnen goed te ondersteunen.
Decoratief

De wetten waarvan kinderen met een ernstige beperking afhankelijk zijn (Jeugdwet, Wlz, Wmo en Zorgverzekeringswet), passen nu slecht bij hun situatie. En er is een tekort aan zorgpersoneel en aan passende zorg. Dit heeft grote gevolgen, ook voor naasten.

Oproep aan de politiek: verbeter de zorg en ondersteuning

Een belangrijk punt dat Illya Soffer in de podcast maakt, is dat mensen die intensief mantelzorgen voor iemand met een beperking financieel gecompenseerd moeten worden. Dit is een punt dat in de verkiezingsoproep van Ieder(in) staat. Daarin vraagt Ieder(in) ook om structureel meer geld voor de zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking. En dat zij, en hun naasten, eigen regie op zorg en ondersteuning krijgen.

Beluister de podcast Levend Verlies met Illya Soffer

Het podcastinterview is in twee delen gepubliceerd. In het eerste deel (aflevering 36) spreekt Illya vooral over haar eigen ervaringen en de veranderingen in de wetgeving sinds 2015. In het tweede deel (aflevering 37) gaat ze dieper in op de problemen in de zorg en de strijd van Ieder(in) om dit te verbeteren.

Deel 1 (aflevering 36)

Deel 2 (aflevering 37)

Samenvatting

Liever lezen? Lees de samenvatting van het interview in de podcast Levend verlies (pdf).

Deel dit bericht

Meer nieuws over