Voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking is het niet eenvoudig een baan te vinden. Zeker wanneer er door hun beperking veel begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig is. Het UWV bepaalt of iemand tot de doelgroep van beschut werk behoort. Gemeenten moeten die werkplekken realiseren, maar lang niet iedere gemeente heeft dit op orde. Pointer besteedde hier zondagavond op NPO radio 1 aandacht aan. Voor dit item deelde Ieder(in) kennis en ervaringsdeskundigheid.
decoratief

Stockfoto.

Beschut werk moet mensen de zekerheid geven dat ze de begeleiding en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit kan bij regulier werk zijn of in een dienstverband bij de gemeente. Maar in werkelijkheid werkt beschut werk niet zoals het moet.

Johan wacht al drie jaar op een beschutte werkplek

Zo’n 4000 mensen staan op de wachtlijst voor beschut werk. Eén van die mensen is Johan Breedeveld uit Alphen aan de Rijn. Hij kreeg het advies beschut werk van het UWV en wachtte daarna acht maanden voor er een besluit van de gemeente volgde. Ook daarna bleef het lastig om tot passend werk te komen. Inmiddels wacht Johan al drie jaar met een indicatie beschut werk. Het liefst gaat Johan aan de slag als fietsenmaker, vertelt hij in de radio-uitzending. Zijn verhaal maakt duidelijk dat de mensen om wie het gaat de dupe zijn van de complexiteit van de regelgeving en het te krappe budget. Het weerhoudt mensen om deel te nemen aan de samenleving en om met enige zekerheid een bestaan op te bouwen.

Te weinig beschutte werkplekken in gemeenten

Iedereen heeft recht op werk dat loont en dat past bij iemands niveau en mogelijkheden. Dat staat in het VN-verdrag Handicap. Volgens Ieder(in) schuurt de uitvoering van beschut werk met deze uitgangspunten. Zo is er in veel gemeenten erg weinig aanbod van beschut werk. Het beschikbare beschut werk wordt vaak niet bij reguliere werkgevers georganiseerd, maar bij het sociale werkbedrijf. Hierdoor is het heel moeilijk om werk te vinden dat goed past bij jouw kwaliteiten. Bovendien kan het erg lang duren voordat je werk krijgt toegewezen.

Slecht betaald

Daarnaast heeft Ieder(in) grote zorgen over in hoeverre mensen in beschut werk kunnen rondkomen. Veel mensen hebben een 24-uurscontract en de betreffende CAO ‘Aan de Slag’ betaalt bijzonder slecht. Hierdoor werken mensen zich nét uit de uitkering. Ze kosten de gemeente dan geen geld, maar behouden hetzelfde inkomen rond het sociaal minimum. Voor veel mensen loont werken dus niet, in ieder geval niet in financieel opzicht.

Beschut werk moet duidelijker en transparanter geregeld

Beschut werk is momenteel erg ingewikkeld georganiseerd en niet transparant. Er zijn te weinig cijfers om gemeenten goed met elkaar te vergelijken. Dit zorgt ervoor dat gemeenteraden onvoldoende geïnformeerd zijn om het beleid te kunnen controleren.

Ieder(in) vindt dat de doorlooptijd van advies naar besluit beschut werk duidelijk en afdwingbaar moet zijn. Daarnaast is het gebrek aan cijfers over beschut werk onbegrijpelijk, omdat de gemeenteraad zo zijn werk niet goed kan doen. En het ondermijnt de basisgedachte van de decentralisatie, namelijk dat de gemeente dichtbij de burger staat.

Terugluisteren

Luister hier de uitzending van Pointer (KRO-NCRV) ‘Onbeschut werkloos’ van 16 juli 2023 terug.

Deel dit bericht