Door personeelstekort en overvolle en te korte treinen is het voor mensen met een beperking haast onmogelijk om nog met de trein te reizen. Ieder(in) vraagt hier aandacht voor. NS ziet zo gauw geen oplossing. Dit probleem speelt overigens niet alleen bij de NS. Ook bij Valys en in het WMO- en leerlingenvervoer ontstaan onaanvaardbare problemen door personeelstekort.
decoratief: man in rolstoel wacht op perron terwijl er een trein voorbij rijdt.

Het tekort aan personeel zorgt ervoor dat mensen met een beperking ernstig worden gehinderd in hun mobiliteit. Martin Boerjan, beleidsmedewerker Mobiliteit en toegankelijkheid op NU.nl: “Wij krijgen meldingen van mensen in een rolstoel die niet meer de trein inkomen en achterblijven op het station.”

Lees verder op:

Of op:

Update – 8 november:

Probleem breder dan alleen bij NS

Niet alleen bij de NS ontstaan problemen. In de hele mobiliteitsketen worden mensen met een beperking onevenredig hard geraakt door personeelstekorten, ook in het taxivervoer voor Wmo-vervoer, Valys en leerlingenvervoer. Mensen die van deze vervoersvormen gebruik maken, hebben meestal geen alternatief. Zij kunnen niet reizen met bus of trein en lopen daardoor het risico thuis vast te komen zitten. Ieder(in) vindt dit onaanvaardbaar.

Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032

Niet alleen tekort aan personeel hinderen mensen met een beperking in hun mobiliteit. Er zijn ook problemen in het OV met niet werkende liften en ontbrekende of onbetrouwbare reisassistentie. Deze problemen laten heel duidelijk zien dat er nog veel stappen te nemen zijn om het OV in Nederland echt toegankelijk te maken.

Vandaag hebben vervoerders en overheden hun handtekening gezet onder het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032. In dit akkoord staan maatregelen om het openbaar vervoer verder toegankelijk te maken. Bij de uitvoering, monitoring en evaluatie van alle maatregelen moeten, zoals het VN-verdrag Handicap voorschrijft, mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties betrokken worden.

Deel dit bericht