Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) heeft eerder dit jaar het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken ingetrokken. Toch probeert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) alsnog deze manier van werken te behouden, tot ongenoegen van Ieder(in). Binnenlands Bestuur besteedt er aandacht aan.
Een hand omwikkeld in een schoonmaakhandschoen beweegt over het aanrecht

Bij resultaatgericht beschikken in de Wmo geeft de gemeente geen urenindicatie, maar een vaak vage en algemene omschrijving van het resultaat – bijvoorbeeld: ‘een schoon huis’. De werkwijze maakt het mogelijk voor gemeenten en zorgaanbieders om minder zorg en ondersteuning te bieden. Bovendien weten mensen zonder urenindicatie niet hoeveel uur ondersteuning ze krijgen. Dat vindt ook de Centrale Raad van Beroep. Deze bestuursrechter stelt dat alleen het noemen van een resultaat niet concreet is en de cliënt daarom niet genoeg rechtszekerheid biedt.

Niet over de rug van cliënten

Dat het wetsvoorstel is ingetrokken, is dan ook goed nieuws. Toch probeert de VNG deze manier van werken alsnog door te voeren. De VNG heeft de handreiking gepast beschikken weliswaar voorgelegd aan Ieder(in), maar dat gebeurde in de vakantieperiode en we kregen bovendien slechts enkele dagen de tijd om te reageren. De VNG liet na contact op te nemen met de ouderenbonden en de Patiëntenfederatie, wat in onze ogen logisch zou zijn geweest aangezien hun achterbannen ook met de werkwijze te maken krijgen.

De VNG suggereert dat Ieder(in) het eens zijn met de uitgangspunten van de handreiking. Dat is niet zo. Ieder(in) werkt graag mee aan het verbeteren van de uitvoering, onder de voorwaarde dat de situatie van cliënten centraal staat. Een probleem tussen gemeente en zorgaanbieder over toezicht op de uitvoering en de kosten van de uitvoering moet niet over de rug van cliënten worden opgelost.

Lees het artikel van Binnenlands Bestuur.

Deel dit bericht