Een aangrijpende aflevering van ZEMBLA (BNNVARA) donderdag 17 september, waarin Ieder(in) heeft meegewerkt. In de uitzending aandacht voor de wanhopige zoektocht van de ouders van Indy (5) naar passende ondersteuning.

Indy (5) heeft een zeldzame chromosoomafwijking, die zorgt voor epilepsie, ADHD, autisme en een ontwikkelingsachterstand. Haar ouders geven keer op keer bij de gemeente aan dat ze op hun tandvlees lopen en meer hulp nodig hebben. Omdat het te lang duurt voordat die ondersteuning er is, komt Indy twee en een halve week in de noodopvang terecht.

Gezinnen sinds de invoering van de Jeugdwet in de knel

Ieder(in) strijdt al jaren voor Jeugd met een levenslange, levensbrede beperking en hun gezinnen. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015, komen veel ouders in de knel. In deze uitzending van ZEMBLA zegt Ieder(in) directeur Illya Soffer daarover: “Er zijn de afgelopen paar jaar veel meer gezinnen met een kind met een beperking zwaar in de knel gekomen, dan in de hele periode daarvoor.” Het iedereen in de Jeugdwet over een kam scheren, te lang wachten met respijtzorg en het niet leveren van maatwerk liggen daaraan ten grondslag.

Uitputten van ‘eigen kracht’

Wanneer ouders om ondersteuning vragen, krijgen zij nog te vaak opvoedhulp aangeboden. Het aanbod sluit niet aan bij hun behoefte. Er wordt door gemeenten keer op keer verwezen naar ‘eigen kracht’. De intensieve zorg en ondersteuning die een kind met een beperking vraagt, worden weggezet als ‘gebruikelijke zorg’: dat hoort er nou eenmaal bij. Met als gevolg dat gezinnen overbelast raken en kinderen niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze echt nodig hebben.

Strijd voor Jeugd met een beperking

Ieder(in) zet zich al jaren in voor gezinnen met een kind met een beperking. Wij blijven dat doen, totdat ouders zoals van Indy op tijd en zonder teveel bureaucratie de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Uitzending ZEMBLA terugkijken

De uitzending van Zembla is hier terug te kijken. Dit is een aanrader voor ieder die professioneel of persoonlijk met de Jeugdwet te maken heeft.

Rapport Nationale Ombudsman

Twee jaar na de rapporten Zorgen voor burgers en Borg de zorg moet de Nationale ombudsman concluderen dat het huidige zorgsysteem nog steeds niet goed aansluit bij de realiteit van burgers. De complexiteit, het gebrek aan samenwerking en regie, en de wanhoop van burgers daarover zijn nog aan de orde van de dag. Hierdoor gaat het snel mis bij de toegang tot zorg.

Deel dit bericht

Meer nieuws over