Ieder(in) pleit al geruime tijd voor cliëntvolgende bekostiging. Cliënten kunnen dan zelf een aanbieder kiezen en hebben meer zeggenschap over de geleverde zorg. Staatssecretaris Van Rijn heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat Zuid-Limburg en Rotterdam gaan experimenteren met persoonsvolgende bekostiging in de langdurige zorg.

In de regio Zuid-Limburg gaat het om de ouderenzorg, in Rotterdam om de gehandicaptenzorg. Kenmerkend voor de experimenten is dat de regie verschuift van het zorgkantoor naar de cliënt.

In een persbericht (zie bijlage) onderstreepte Van Rijn de betekenis van de experimenten. “De toekomst van onze zware zorg hangt heel nauw samen met het luisteren naar de wensen van cliënten. Met deze experimenten zetten we hele belangrijke stappen in de richting waar we met z’n allen naartoe willen.”

Pilot gehandicaptenzorg in Rotterdam
Tijdens het experiment in Rotterdam kan de cliënt kiezen waar en hoe hij zijn zorg wil verzilveren. Alle zorg die de door de cliënt gekozen aanbieder levert, wordt vervolgens ook gefinancierd. Daarnaast wordt ook bekeken hoe het hele proces – van indicatiebesluit tot en met de levering van passende zorg – meer persoonsvolgend kan worden ingericht. Onderdeel daarvan is een goede communicatie over keuzemogelijkheden en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Belangrijke stap in vernieuwing langdurige zorg
Ieder(in) pleit al langer voor persoonsvolgende financiering. De pilots zijn een belangrijke stap in een werkelijke vernieuwing van de langdurige zorg (Wlz). Persoonsvolgende financiering versterkt  de positie van de cliënt, maakt maatwerk mogelijk en verbetert de kwaliteit van bestaan.

Zie ook ons eerdere bericht hierover.

Hieronder kunt u het persbericht van staatssecretaris Van Rijn downloaden.

972_Persberiocht_VWS_persoonsvolgende_bekostiging_1.docx – docx (13 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over