Een paar dagen geleden bereikte ons het verdrietige bericht dat AnneMieke Bökkerink na een periode van afnemende gezondheid op 76-jarige leeftijd is overleden. AnneMieke Bökkerink was in de jaren tachtig voorzitter van de Gehandicaptenraad, een van de voorlopers van Ieder(in). Tot op hoge leeftijd is ze een actief belangenbehartiger gebleven en streed ze voor een echt inclusief Nederland.

AnneMieke was maatschappelijk zeer betrokken en actief. Naast het voorzitterschap van de Gehandicaptenraad bekleedde zij nog talloze andere bestuurlijke functies bij maatschappelijke organisaties.

“Voor mij is het mijn hele leven”

De afgelopen jaren hebben wij AnneMieke regelmatig ontmoet tijdens activiteiten van Ieder(in), onder meer bij bijeenkomsten van de Alliantie voor de Ratificatie van het VN-Verdrag Handicap. Wij kennen haar als een ontzettend grappige en geestdriftige vrouw, altijd zeer betrokken en ter zake kundig.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in): “Ik ontmoette AnneMieke op de eerste dag van mijn directeurschap bij Ieder(in) in 2014, tijdens een emotioneel overleg over de al maar uitgestelde ratificatie van het VN-verdrag Handicap. Ze nam namens het bestuur van Per Saldo deel aan die Alliantie. Ze maakte grote indruk op mij. In die zaal vol opgewonden belangenbehartigers, vervulde zij een cruciale verbindende en aanscherpende rol. Eén uitspraak van haar staat mij nog altijd helder voor de geest en citeer ik nog regelmatig: “Voor al die ambtenaren en politici raakt het onderwerp inclusie hoogstens een onderdeeltje van hun werk. Maar voor mij is het mijn hele leven!”

Met het overlijden van AnneMieke Bökkerink verliest onze beweging een gedreven, sterk overtuigende en vanuit het hart sprekende belangenbehartiger. Wij wensen familie en vrienden sterkte met het verwerken van dit verlies.


beeld AnneMieke Bökkerink, 2013, fotograaf Jan Troost

Deel dit bericht

Meer nieuws over