Het kabinet heeft besloten mensen die aan bepaalde criteria voldoen, alsnog voor 2015 toegang te geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Een groot aantal van hen heeft hierover een brief gekregen van het CIZ. Heeft u geen brief gehad en bent u ervan overtuigd dat er in uw situatie wel degelijk sprake is van 24-uurs zorg/toezicht? Belt of mailt u in dat geval met het Wlz-overgangsrechtinfomatiepunt.

De medewerker kijkt dan met u mee en kan u laten meenemen in het overleg met het ministerie. Daar wordt beoordeeld of u voor het jaar 2015 alsnog wordt ondergebracht in de Wlz.

Het gaat om 6 onderstaande groepen die in 2015 alsnog kunnen worden toegelaten tot de Wlz. In dat jaar zullen deze mensen opnieuw worden geïndiceerd waarna wordt besloten of ze na 2015 in de Wlz kunnen blijven of dat ze na 2015 toch overgaan naar de gemeenten en/of zorgverzekaar.

 1. Jeugd/volwassenen met Tijdelijk Verblijf, maar waarbij uit de indicatie blijkt dat ze wel voor Kortdurend Verblijf in aanmerking komen
 2. Jeugd/Volwassenen met SOM of VG meer dan 25 uur zorg, maar geen LG als grondslag.
 3. Jeugd/Volwassenen met VG met zeer hoge zorgvraag die niet vallen onder één van de groepen genoemd in de regeling / dubbele grondslag
 4. Kinderen die op een Mythylschool (of andere onderwijsvorm) zitten en niet aan 18 dagdelen of meer dan 25 uur komen.
 5. Kind jonger dan 5 jaar met VG /LG grondslag en zeer intensieve zorgvraag
 6. Groep H8.21 VG zwaar

Om wie gaat het NIET?

Hoort u of uw kind bij een van onderstaande groepen? Dan komt u NIET in aanmerking voor de Wlz:

 1. Kinderen met intensieve kindzorg
  Zij gaan voor hun zorg naar de zorgverzekeraar met grondslag LG.
 2. Mensen die zorg krijgen vanwege een psychiatrische ziekte. Deze zorg gaat naar de gemeente (Jeugdwet of Wmo 2015).
 3. Mensen met palliatief terminale zorg
  Palliatief terminale zorg wordt vanaf 2015 uit de zorgverzekering betaald.

In alle situaties gaat het om cliënten met een levenslange intensieve zorgvraag met 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht.

Het Wlz informatiepunt is bereikbaar via wlz-overgangsrecht@iederin.nl

Voor meer informatie: www.hoeverandertmijnzorg.nl/wlz-overgangsrecht/informatiepunt

Deel dit bericht

Meer nieuws over