Op 11 mei heeft de Tweede Kamer voor de invoering van de Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 gestemd. Ieder(in) heeft inbreng op het wetsvoorstel geleverd, gericht op de randvoorwaarden: alle informatie over testbewijzen moet voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk en logisch zijn. Ook de testlocaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Afstandsonderwijs blijven aanbieden

Daarnaast heeft Ieder(in) aandacht gevraagd voor de verantwoordelijkheid om afstandsonderwijs te blijven aanbieden als toegankelijk alternatief. Ook als door testbeleid de scholen weer opengaan.

Vrijstelling van verplichte toegangstest

De Kamer stemde in lijn met de inbreng van Ieder(in) voor een aantal belangrijke aanpassingen van het wetsvoorstel van het kabinet. Zoals voor het amendement van CU-Kamerlid Bikker dat een uitzondering van de wet wil voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) onderschrijft het belang van het maken van deze uitzondering. Mensen met een beperking of chronische ziekte die om medische of psychische redenen geen test kunnen doen, zijn vrijgesteld van de verplichting van een toegangstest. Een andere aanpassing is dat de eigen bijdrage van 7,50 euro per test in ieder geval tot juni vervalt.

De Kamer heeft ook uitgesproken dat de wet niet mag leiden tot een directe of indirecte vaccinatieplicht. En niet mag leiden tot dwang of drang van een vaccinatie.

Blijvende inzet

Ieder(in) zal zich blijven inzetten voor de positie van mensen met een beperking bij alle corona-maatregelen. Geen enkele wet mag discriminerend werken voor mensen met een beperking.

Deel dit bericht