Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Een belangrijke stap voor het verbeteren van de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Nu, 5 jaar later is het een goed moment om terug en vooruit te kijken. En om dit lustrum te vieren wordt het INC. Festival georganiseerd.

INC. Festival van 8 tot met 10 juni

Onbeperkt meedoen is het programma van het ministerie van VWS dat de implementatie van het VN-verdrag Handicap coördineert. Samen met de partners MKB-Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Alliantie, waaronder Ieder(in), organiseert Onbeperkt meedoen dit lustrum met een festival: INC. Festival van 8 tot en met 10 juni.

Het online festival richt zich vooral op jonge mensen met en zonder beperking en blikt samen met hen terug op de afgelopen 5 jaar, wat is er wel en niet bereikt. En belangrijker nog, wat is er de komende 5 jaar nodig om te zorgen dat mensen met een beperking echt verbetering gaan merken in hun dagelijks leven.

Een greep uit het programma

  • Dinsdag 8 juni om 16:00 uur – Masterclass Inclusief Ontwerpen door Jasper van Kuijk, Berry den Brinker en Wouter Corvers
  • Woensdag 9 juni om 16:00 uur – School, stage en werk: hoe stroom je door naar de toekomst
  • Donderdag 10 juni om 20:30 uur – Onbeperkt genieten van kunst: een toegankelijke kunsttour

Je kunt dit festival gratis volgen via een livestream op de website van het INC. Festival

Deel dit bericht

Meer nieuws over