Ga door met inclusief onderwijs. Die boodschap benadrukte Ieder(in) bij de Kamerleden. We spraken met hen voor het debat over passend onderwijs op 29 mei.
Kind in een rolstoel samen met klasgenoten en juf in een schoolgang.

De ministeries van OCW en VWS samen trekken aan een nieuw beleid voor inclusief onderwijs, dat aansluit bij het VN-verdrag Handicap. Dat is ook nodig: alleen als onderwijs en zorg op elkaar aansluiten, maken we het recht op onderwijs voor alle kinderen met een (ernstig meervoudige) beperking of chronische ziekte waar.

Zorg en onderwijs samenbrengen op school biedt oplossingen voor de problemen waar leraren, kinderen en ouders nu in het passend onderwijs tegenaan lopen.

  • Minder uitval en uitsluiting

    Het aantal thuiszitters stijgt. Kinderen die niet meekomen in de klas of zorg nodig hebben, zitten thuis omdat de school geen passend onderwijs kan bieden. Bij inclusief onderwijs wordt de leeromgeving aangepast, waardoor minder kinderen uitvallen.

  • Nodige ondersteuning

    Leraren klagen dat ze leerlingen niet voldoende ondersteuning kunnen bieden. Er zijn te veel, ingewikkelde regels. Ook ouders voelen zich buitenspel gezet. Bij inclusief onderwijs krijgen leerlingen én leraren steun van een multidisciplinair schoolteam. Zorg naar school brengen, ontlast ook ouders.

  • Haalbare normen

    Het onderwijs vergelijkt leerlingen met de gemiddelde ontwikkeling, terwijl niet iedereen op hetzelfde moment hetzelfde kan. Inclusief onderwijs laat elk kind zich naar eigen vermogen ontwikkelen.

‘Pas het onderwijs aan, niet de kinderen’

Met inclusief onderwijs doorbreken we een hardnekkig patroon van uitsluiting. Kinderen gaan ongeacht hun vaardigheden of beperkingen samen naar school. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen, bijvoorbeeld door het lesprogramma flexibeler te maken. Het doel is een leeromgeving waar ieder kind zichzelf kan zijn, erbij hoort, en gelijke kansen voor de toekomst krijgt.

Samenwerking mogelijk maken

Met steun van de overheid kunnen scholen voor regulier en speciaal onderwijs, zorgvoorzieningen alsook de kinderopvang naar elkaar groeien. Ouders en professionals in onderwijs, zorg en opvang bewijzen nu al dat onderlinge samenwerking een enorm verschil kan maken voor kinderen en hun familie. Zo hoeven kinderen niet met een busje het dorp uit, en kunnen broers en zussen samen naar school in hun buurt. Maak als Tweede Kamer deze samenwerking op meer plekken mogelijk.

Brief met 22 partijen

Ieder(in) heeft een gezamenlijke brief aan de commissie OCW gestuurd met 22 leerling- en ouderorganisaties. Daarin wordt meer in detail ingegaan op de problemen die nu in het passend onderwijs spelen en die door inclusief onderwijs verholpen worden. De brief kun je hieronder downloaden.

Deel dit bericht