Ieder(in) heeft onderzoek gedaan naar de inclusieve arbeidsmarkt. Wat is nodig zodat iedereen kan deelnemen aan de arbeidsmarkt? We hebben 30 mensen met een arbeidsbeperking geïnterviewd. Ook zijn we de literatuur ingedoken.

Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking moet beter. Hun deelname loopt ver achter ten opzichte van de gemiddelde bevolking. Er moeten meer banen komen voor mensen met een beperking. Daarbij is het ook belangrijk dat er aandacht is voor bestaanszekerheid en voor ontwikkelingsmogelijkheden. Ook onbetaalde arbeid, zoals vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding, is waardevol. Het is vaak een belangrijke opstap naar betaalde arbeid.

Dit is nodig

De mensen die wij gesproken hebben voor dit onderzoek, geven aan dat de volgende zaken belangrijk of nodig zijn:

  • Inclusieve houding op de werkvloer. Inclusief werkgeverschap stopt niet bij het aannemen van mensen met een beperking.
  • Positieve benadering van instanties zoals gemeenten en UWV.
  • Passende voorzieningen, ongeacht waar je woont. Het VN-verdrag Handicap schrijft dit voor. Toch hebben niet alle mensen met een beperking toegang tot passende werkvoorzieningen. Daarbij zijn er grote verschillen tussen gemeenten.
  • Goede informatie voor de werkgever, werknemer en werkzoekende. Zij blijken niet goed te weten wat hun rechten en mogelijkheden zijn.

Dit onderzoek hebben we alleen kunnen maken met de hulp van ervaringsdeskundigen. We bedanken iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt en tijd en energie heeft willen investeren om hun inzichten en ervaringen met ons te delen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over