U heeft een scootmobiel, maar u komt er eigenlijk nooit mee buiten. Dat kan verschillende oorzaken hebben. U bent onzeker over uw mobiliteit en vindt het eng om naar buiten te gaan. U weet eigenlijk niet hoe u met de scootmobiel om moet gaan. Of de scootmobiel is niet goed op u afgesteld, dus u zit niet lekker. Door hierover te praten, kan duidelijk worden wat u tegenhoudt om naar buiten te gaan. En als dit duidelijk is, kunt u advies krijgen om weer mobiel te worden. Het Individueel Mobiliteitsadvies van Blijf Veilig Mobiel is hierbij een goed hulpmiddel.

Het Individueel Mobiliteitsadvies is bedoeld om u dichtbij huis persoonlijk advies te geven over mogelijkheden om u veilig te verplaatsen. Zo kunt u zo lang mogelijk aan de samenleving blijven deelnemen. Met het Individueel Mobiliteitsadvies brengt u op een eenvoudige wijze knelpunten op het gebied van mobiliteit in kaart. Bijvoorbeeld samen met een fysiotherapeut of een familielid. Vervolgens krijgt u tips en informatie om meer mobiel te worden. Niet alleen als u een scootmobiel heeft. Ook als u andere hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rollator, elektrische rolstoel, driewielfiets) of aandoeningen (oog- en gehoorproblemen, psychische problemen, angst of onzekerheid) heeft, kunt u gebruik maken van het mobiliteitsadvies. Het schema is te gebruiken voor iedereen die problemen krijgt met veilig mobiel zijn en zelf niet weet wat hier aan te doen. Iedereen wil toch graag mobiel zijn en veilig aan het verkeer deelnemen.

Wat weerhoudt u om naar buiten te gaan?

Het Individueel Mobiliteitsadvies begint met het stellen van twee vragen: Komt u naar uw mening voldoende buiten? Zo nee, wat houdt u tegen om (vaker) naar buiten te gaan?

Er zijn drie belangrijke oorzaken waarom iemand niet meer mobiel is of naar buiten gaat:

 • door een lichamelijke beperking of chronische aandoening
 • door een persoonlijke situatie: u kunt niet overweg met uw hulpmiddel, u wilt geen hulpmiddel aanvragen of u schaamt zich voor het hulpmiddel
 • door onzekerheid: u bent niet (goed) bekend met de vervoersmogelijkheden.

Het schema laat zien met welke situatie u te maken heeft, wat de oorzaken kunnen zijn en welk advies bij u past.

Een voorbeeld

Een man met een (verstandelijke) beperking gaat niet graag naar buiten. Hij verzint allerlei dingen om thuis te doen. Hij is lichamelijk in staat om te fietsen of met het openbaar vervoer te reizen. Maar als het erop aan komt is hij erg onzeker.

Met het Individueel Mobiliteitsadvies kan hij samen met bijvoorbeeld een fysiotherapeut, begeleider of familielid nagaan waarom hij onzeker is, bijvoorbeeld:

 1. Hij is net verhuisd en woont nu in een onbekende omgeving.
 2. Hij valt geregeld en is bang dat dit ook buiten gebeurt.
 3. Hij is bang in het verkeer omdat hij de regels niet goed kent.
 4. Hij vindt het zo druk buiten.

Het mobiliteitsadvies geeft praktische oplossingen, zoals:

 1. Verken samen de nieuwe omgeving, zoek nieuwe routes en besteedt aandacht aan obstakels, rustpunten en verkeersdrukte.
 2. Meld gebrekkige wegen, stoepen en paden bij een meldpunt in de gemeente, het gehandicaptenplatform, de ouderenbond, Veilig Verkeer Nederland of de Fietsersbond.
 3. Zoek naar laagdrempelige producten om de verkeersregels te leren of om de kennis op te frissen.
 4. Onderzoek de mogelijkheden voor ondersteuning in de sociale omgeving.

Het mobiliteitsadvies geeft vervolgens producten aan om hierbij te gebruiken, bijvoorbeeld:

 1. een maatjesproject (MEE op Weg) of vrijwilligerscentrale.
 2. om gebrekkige punten in het verkeer te melden: www.meldpuntveiligverkeer.nl
 3. een navigatiesysteem (OV coach-app voor mensen met autisme). Klik hier voor de hulpmiddelenwijzer
 4. de verkeersquiz van Blijf Veilig Mobiel. Klik hier voor de website van BVM .

Ook een individueel mobiliteitsadvies?

Hoe komt u nu in gesprek over of u voldoende buiten komt en mobiel genoeg bent? Liesbeth Boerwinkel is projectleider van Blijf Veilig Mobiel, Professionals kunnen het schema Individueel Mobiliteitsadvies goed gebruiken en toepassen. Denk bijvoorbeeld aan wijkverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten. U kunt in contact met hen ter sprake brengen dat u niet meer zó mobiel bent als u graag zou willen. De professional kan dan met het Individueel Mobiliteitsadvies nagaan waar belemmeringen en knelpunten liggen en u gericht advies geven.

U kunt uw mobiliteit ook samen bespreken met familie, buren of vrijwilligers en daarbij het schema Individueel Mobiliteitsadvies gebruiken. Liesbeth, Misschien merkt u dat u onzeker bent op de fiets, bijvoorbeeld door een slechte balans of evenwichtsproblemen. Het Individueel Mobiliteitsadvies wijst u dan op de driewielfiets en het filmpje hierover op www.blijfveiligmobiel.nl.

Meer informatie

De oplossingen om weer veilig aan het verkeer deel te nemen, lijken misschien simpel, maar je moet er maar opkomen. Soms is daar wat hulp bij nodig. Het schema Individueel Mobiliteitsadvies is in principe geschreven voor professionals, maar het is voor iedereen te downloaden op de website van BVW. Klik hier voor de website. U vindt hier ook meer informatie over het individueel mobiliteitsadvies. Klik hier voor de link naar het individueel mobiliteitsadvies.

Deel dit bericht

Meer nieuws over