Er zijn momenteel verschillende belangrijke wetten voor onze achterban in voorbereiding. Zoals de Participatiewet en Maatregelen WWB - beide wetsvoorstellen liggen in de Tweede Kamer - en de Quotumwet, die nog in ontwikkeling is. Daarnaast verwachten we op korte termijn meer resultaten van het overleg van de Werkkamer. Deze resultaten zijn ook weer van invloed op de wetgeving. Platform VG en CG-Raad geven in onderstaand overzicht en in bijgevoegde samenvattingen de actuele stand van zaken.

Op 2 december is de vierde nota van wijziging Wet werken naar vermogen uitgekomen. Binnenkort volgt nog een vijfde nota van wijziging, deze gaat over de afspraken die zijn gemaakt over de afbakening van de doelgroep voor beschut werk. De Wet werken naar vermogen gaat de Participatiewet heten. De behandeling van de Participatiewet zal naar verwachting na het kerstreces zijn. Een samenvatting van de brief van de staatssecretaris over de wet en van de wet zelf staan onderaan dit bericht.

Maatregelen WWB

De Maatregelen WWB (Wet werk en bijstand) maken deel uit van de Participatiewet. Platform VG en CG-Raad hebben hiervoor hun inbreng gedaan door middel van een position paper samen met Landelijk Platform GGZ, en bij de hoorzitting in de Tweede Kamer op 28 november. Voorafgaand aan het Algemeen Overleg, zullen wij nog een brief aan de Tweede Kamer sturen om onze standpunten te benadrukken.

De Maatregelen WWB wordt behandeld in het Algemeen Overleg op 16 december van 10.00 tot 23.00 uur in de Thorbeckezaal. Onderaan dit bericht staat de position paper van Platform VG en CG-Raad en een samenvatting van de Maatregelen WWB.

Quotumwet en resultaten Werkkamer

Voor de juiste beoordeling van de Participatiewet zijn, naast de Maatregelen WWB, ook de Quotumwet en de resultaten van de Werkkamer (overleg van sociale partners en gemeenten) van belang. Beide zijn nog in ontwikkeling. De Quotumwet wordt verwacht in januari 2015.
Het is onbekend wanneer de resultaten van de Werkkamer beschikbaar zijn.

Overleg met de achterban

Over de nu verstuurde wetsvoorstellen zullen Platform VG en CG-Raad deze maand tijdens een bijeenkomst in overleg gaan met de achterban voor een breedgedragen standpuntbepaling.

Belangrijke data

-13 januari: rondetafelgesprek/hoorzitting Participatiewet
-17 januari: sluiting inbreng schriftelijke vragen Participatiewet
-13 februari (waarschijnlijk): wetgevingsoverleg Participatiewet

Downloads:

37_20131205-Samenvatting-Participatiewet-1.doc – doc (676 KB)
38_20131205-Samenvatting-Participatiewet-1.pdf – PDF (358 KB)
39_20131205-Samenvatting-Maatregelen-WWB-1.doc – doc (668 KB)
40_20131205-Samenvatting-Maatregelen-WWB-1.pdf – PDF (451 KB)
41_20131205-Samenvatting-brief-van-staatssecretaris-Klijnsma-1.docx – docx (640 KB)
42_20131205-Samenvatting-brief-van-staatssecretaris-Klijnsma-1.pdf – PDF (331 KB)
43_20131228-position-pape-inbreng-WWB-rondetafel-1.pdf – PDF (127 KB)
44_20131202-kamerbrief-participatiewet-en-quotum-toezeggingen-1.pdf – PDF (299 KB)
45_20131202-wetsvoorstel-invoering-participatiewet-1.pdf – PDF (2 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over