Binnen het sociale domein gaat er veel veranderen. Voor zorg, begeleiding, werk, dagbesteding, onderwijs, jeugd en inkomensondersteuning komen in 2014 en 2015 nieuwe wetten. Al deze veranderingen roepen veel vragen op. Wat gaat er precies veranderen? En voor wie? En wanneer?

Ieder(in) wil u hierover zo goed mogelijk informeren. Wij doen dat onder meer met een serie Ieder(in)-Informatiebladen (factsheets). Het eerste informatieblad – over de Participatiewet – is inmiddels gereed (download hieronder).

Er volgen binnenkort nog Informatiebladen over de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg, de wet Passend onderwijs en de Jeugdwet.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over