Tussen 1 oktober en 1 december heeft het CAK beschikkingen verstuurd aan ruim 1 miljoen Nederlanders die op grond van hun zorggebruik in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit de Wtcg. Het bedrag voor deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw leeftijd en zorggebruik en bedraagt tussen de 150 en 500 euro. De tegemoetkoming vanuit de Wtcg 2012, wordt eind 2013 uitgekeerd en kent een aantal belangrijke wijzigingen.

Zo geldt er vanaf 2012 een inkomensgrens voor de Wtcg. De inkomensgrens voor alleenstaande huishoudens is, €24.570,-. En voor mensen die een gezamenlijke huishouding voeren is die grens, €35.100,-. Als u boven de inkomensgrens komt, ontvangt u geen tegemoetkoming.

Uitzondering inkomensgrens

Er is een uitzondering voor huishoudens met meerdere algemene tegemoetkomingen. Valt het (gezamenlijk) inkomen boven de inkomensgrens? Dan vervalt de tegemoetkoming van het gezinslid met de hoogste tegemoetkoming. Zijn de algemene tegemoetkomingen gelijk, dan vervalt de tegemoetkoming van het oudste gezinslid. Er mag van maximaal één persoon de algemene tegemoetkoming vervallev.

Wijzigingen voorwaarden zorggebruik

De voorwaarden voor zorggebruik voor de algemene tegemoetkoming 2012 zijn gewijzigd. Ook is er een nieuwe voorwaarde bijgekomen. Zo kunnen ook mensen die blind of slechtziend zijn een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde hulpmiddelen, zoals een blindegeleidehond. Zo zijn er ook wijzigingen voor als u in een AWBZ-instelling verblijft, of als u een chronische aandoening heeft. In het laatste geval krijgt u alleen nog een tegemoetkoming voor intensieve fysiotherapie en oefentherapie.

Geen beschikking

Om te bepalen wie in aanmerking komt voor de Wtcg, maakt het CAK gebruik van geregistreerde gegevens van het CIZ, de zorgverzekeraar en het CAK zelf (eigen bijdrage Wmo). Mensen die recht hebben op de tegemoetkoming krijgen dus, als het goed is, automatisch een beschikking. Als u na 1 december geen beschikking van het CAK hebt ontvangen, en u komt op grond van de Wtcg-test 2012 wel in aanmerking voor een tegemoetkoming, neem dan contact op met het CAK.

Oneens met beschikking

Bent u het niet eens met uw beschikking? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van de beschikking bezwaar maken. Om bezwaar te maken tegen de beschikking is het belangrijk dat het ingediende bezwaarschrift voldoet aan bepaalde eisen van de wet. Zo moet u gebruik maken van het bezwaarformulier algemene tegemoetkoming Wtcg. Of u kunt zelf een brief schrijven.

Toekomst Wtcg

Naar verwachting wordt de tegemoetkoming vanuit de Wtcg 2014 afgeschaft. Wel vindt er een doorstart plaats van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten. Medio januari 2014 zal de website meerkosten.nl weer in de lucht zijn. Hierop kunt alle informatie vinden over de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten.

Deel dit bericht

Meer nieuws over