Op 12 mei organiseren Ouders & Onderwijs en Ieder(in) samen een informatiebijeenkomst in het kader van de week van de thuiszitters. --- Wegens grote belangstellng is deze bijeenkomst vol. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden. We bedanken u voor uw belangstelling ---

Scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdzorg werken samen hard aan het voorkomen en terugdringen van thuiszitten. Om een verdere impuls te geven aan deze inspanningen, organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO in nauwe samenwerking met partners van 8 t/m 12 mei de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Tijdens deze week zijn er een groot aantal activiteiten, gericht op professionals, ouders en andere belangstellenden.

Informatiebijeenkomst voor ouders

Er zijn veel professionals actief rond het thema schooluitval en het is goed om te weten wanneer je waar terecht kunt. Op vrijdagmiddag 12 mei 2017 van 15:00 tot 18:00 organiseren we daarom een informatiebijeenkomst speciaal voor ouders. Tijdens de bijeenkomst komen professionals van Ingrado (leerplicht), NCJ (Jeugdgezondheidszorg), CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise), Gedragswerk en Onderwijsconsulenten uitleg geven over hun werk. Wanneer kunnen zij worden ingeschakeld en in welk geval kun je waar terecht.

Infographic

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt ook de infographic gepresenteerd waar de verschillende mogelijkheden die er zijn om tot oplossingen te komen in genoemd staan. Die infographic komt na de bijeenkomst uiteraard voor iedereen beschikbaar.

Livestream

We streven ernaar om de informatiebijeenkomst ook via een livestream aan te bieden. Op die manier is het ook voor ouders die verder weg wonen of niet zelf aanwezig kunnen zijn mogelijk om mee te doen, vragen te stellen en de informatie te horen.

Feiten

  • Waar: Gebouw Ieder(in): Churchillaan 11 in Utrecht
  • Datum: 12 mei 2017
  • Tijd: 15:00 uur – 18:00 uur (start programma om 15:30 uur)
  • Inschrijven: Alleen door voorinschrijving.
  • Kosten: Geen (er is een reiskostenregeling beschikbaar)

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over