Het Informatiepunt Wajong dat vorig jaar in het leven is geroepen vanwege de veranderingen in de wet, blijft nog een jaar langer bestaan. Vorige week is een motie voor de verlenging van het Informatiepunt Wajong met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer.

Informatiepunt Wajong

Ieder(in) voert sinds 1 oktober 2020 het Informatiepunt Wajong uit met inhoudelijke en financiële ondersteuning van het Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid (SZW). Het informatiepunt is gestart om iedereen die vragen heeft over de wijzigingen in de Wajong en wat het betekent voor zijn of haar situatie, goed te informeren. De verwachting was dat eind 2021 de behoefte aan een informatiepunt zou afnemen. Dit blijkt, o.a. na een uitvraag onder ruim 150 gebruikers, niet het geval te zijn.

Nog een jaar verlengd

Vrijwel alle respondenten willen dat het informatiepunt blijft bestaan voor vragen over de Wajong. Mensen benutten het informatiepunt als voorbereiding op een gesprek met het UWV, om de uitkomst van een gesprek met het UWV te toetsen of om te weten waar ze aan toe zijn. Voor het UWV is het informatiepunt een waardevolle toevoeging op de eigen dienstverlening richting Wajongers.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over