Vanaf dinsdag is er een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wlz te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor de zogenaamde vergeten groep: mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen. Ook wel zorg zonder verblijf genoemd.

Vanaf 1 januari 2015 regelt de Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg voor mensen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Voor mensen met een AWBZ-indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP) is geregeld dat zij vanaf 2015 zorg krijgen uit de Wet langdurige zorg.

Ongeveer 14.000 kinderen en volwassenen krijgen dit soort intensieve zorg op basis van AWBZ-functies en klassen. Deze mensen zouden eerst overgaan naar gemeenten of de zorgverzekeringswet. Na protest van Ieder(in) en Per Saldo is ervoor gekozen om deze, vergeten groep‚ in aanmerking te laten komen voor het overgangsrecht in de Wlz.

Wat houdt het Wlz-overgangsrecht in

Het Wlz-overgangsrecht geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen. Het houdt het volgende in:

 • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft u een Wlz-indicatiebesluit dat geldig is tot en met 31-12-2015.
 • Daarmee houdt u het hele jaar 2015 aanspraak op dezelfde soort zorg en uren als in 2014.
 • Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan blijft het zorgkantoor hiervoor verantwoordelijk. Het zorgkantoor stuurt u informatie over uw pgb in 2015.
 • Als u 18 jaar of ouder bent, blijft u een eigen bijdrage betalen.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) zal uw situatie in de loop van 2015 opnieuw beoordelen en bekijken welke zorg u vanaf 2016 nodig heeft. Dat kan Wlz-zorg zijn. Het kan ook zijn dat u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg. U krijgt dan vanaf 2016 ondersteuning en zorg van uw gemeente en zorgverzekeraar.

Wie kan gebruikmaken van het Wlz-overgangsrecht?

 • Mensen met minimaal 18 dagdelen zorg en ondersteuning per week.
 • Dat kan gaan om kortdurend verblijf, begeleiding groep, behandeling groep en individueel verpleegkundig toezicht.
 • Meervoudig complex gehandicapte kinderen met verstandelijke beperkingen tussen de 5 en 19 jaar, die intensieve kindzorg krijgen.
 • Mensen met een ernstige verstandelijke beperking die per week minimaal 8 dagdelen behandeling groep krijgen.
 • Mensen met een indicatie voor kortdurend verblijf (logeren).
 • Mensen met een ernstige lichamelijke beperking die 25 uur of meer per week individuele zorg krijgen (persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging).
 • Volwassenen met individueel verpleegkundig toezicht in verband met thuisbeademing.

Wat moet u hiervoor doen?

Uw huidige AWBZ-indicatie kan niet automatisch omgezet worden naar een Wlz-indicatie voor het jaar 2015. U moet daarvoor eerst akkoord geven. Daarvoor krijgt u een brief met een antwoordformulier van het CIZ. Het CIZ stuurt de brief in de week van 20 oktober 2014. U moet het antwoordformulier invullen en voor 15 november 2014 naar het CIZ sturen.

U heeft al contact met de gemeente over uw zorg in 2015

De gemeente heeft uw gegevens gekregen omdat u een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf. Heeft uw gemeente al contact met u opgenomen over uw zorg en ondersteuning of pgb in 2015? Dan kunt u toch nog gebruikmaken van het Wlz-overgangsrecht. Stuur daarvoor het antwoordformulier voor 15 november in.

Met vragen kunt u bij ons terecht

Voor vragen over het overgangsrecht in uw persoonlijke situatie kunt u vanaf dinsdag 14 oktober 2014 terecht bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht van Ieder(in) en Per Saldo. Dit informatiepunt is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10 tot 17 uur op telefoonnummer 030 7897878. U kunt ook uw vragen per mail sturen naar wlz-overgangsrecht@iederin.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over