De miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Velen gaan er honderden euro's op achteruit door de maatregelen van het kabinet. Hier bovenop komen in 2015 ook nog bezuinigingen in de eigen gemeente. De netto inkomensachteruitgang kan dan zelfs oplopen tot 4000 euro per jaar. Dat blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in opdracht van Ieder(in), het netwerk van chronisch zieken en mensen met een beperking.

Het kabinet verhoogt in 2015 de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning met 50%. Dit leidt bij een miljoen chronisch zieken en gehandicapten tot fors inkomensverlies, terwijl de koopkracht voor de gemiddelde Nederlander stijgt.

Het hardst getroffen worden chronisch zieken met een inkomen tussen de 23 duizend en 50 duizend euro bruto. Zij gaan er netto tussen de 200 en 1600 euro per jaar op achteruit.

Bezuinigingen gemeente

Het inkomensverlies zal voor veel mensen echter nog veel hoger uitpakken. Veel gemeenten gaan in 2015 bezuinigen op huishoudelijke hulp. Inkomens boven het minimum zullen die hulp in veel gevallen zelf moeten gaan betalen.

Het Nibud heeft ook hiervan de koopkrachteffecten berekend. De effecten zijn schrikbarend. Het koopkrachtverlies kan dan zelfs oplopen tot meer dan 4000 euro per jaar.

Onverantwoord

Directeur Illya Soffer van Ieder(in), Deze ontwikkeling is onaanvaardbaar. Opnieuw wordt over het hoofd gezien dat chronisch zieken en gehandicapten op meerdere niveaus met bezuinigingen te maken hebben. Veel mensen komen hierdoor in financiële problemen. Dit kan leiden tot sociaal isolement en juist minder participatie. Sommigen zien zelfs af van noodzakelijke zorg. Zowel het kabinet als gemeenten moeten hiermee aan de slag.

Deel dit bericht