Het onderwijs verandert. Dit vereist ook aanpassingen in het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Inmiddels heeft de Inspectie haar toezicht vernieuwd. Het ministerie van OCW heeft een animatie gemaakt waarin ze deze vernieuwingen uitlegt.

Zo wil de Inspectie een bijdrage leveren aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Ook wil ze scholen in het basis- en voortgezet onderwijs voorzien van een kwaliteitsprofiel dat onderscheidend werkt ten opzichte van andere scholen. Vooral ouders zijn gebaat bij deze profielen.

Animatie

OCW heeft een animatie gemaakt waarin ze de vernieuwingen van het toezicht uitlegt.

Animatie

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over