De inspraak van kinderen en jongeren dreigt in de nieuwe praktijk van de Jeugdwet onder te sneeuwen. Ieder(in), JeugdWelzijnsBeraad, Defence for Children, Landelijk Platform GGZ en LOC Zeggenschap maken zich hier zorgen over. Daarom hebben ze een notitie uitgebracht waarin wordt beschreven hoe de inspraak van jongeren kan worden versterkt.

In veel jeugdinstellingen bestaat een aparte jongerenraad die advies geeft aan de directie. Vanaf januari dit jaar gaan gemeenten over de jeugdhulp, waarop ze ook nog eens flink moeten bezuinigen., Jongerenraden worden dan makkelijk gezien als vetrandje dat je kan wegsnijden‚, aldus Arnold Kassing van het JeugdWelzijnsBeraad. Maar zo‚ n bezuiniging werkt averechts., Het kan in de toekomst veel euro’s kosten als instellingen planken gaan misslaan doordat ze jongeren niet meer consulteren.

De notitie, Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet‚ is dit voorjaar aangeboden aan de Leidse wethouder Roos van Gelderen. Maar niet alleen Leiden ook andere gemeenten en lokale belangenbehartigers kunnen er hun voordeel mee doen.

Investeren in inspraak loont

Kassing vindt dat gemeenten extra moeten investeren in inspraak van jeugdigen, Volwassenen kunnen zich niet altijd goed verplaatsen in kinderen.

De notitie is een goed vertrekpunt om met uw gemeente te spreken over de medezeggenschap van jongeren bij jeugdhulpaanbieders en instellingen. U vindt er onder andere aanbevelingen in van jongeren aan gemeenten en een nuttige paragraaf van do’s en don’ts. Ook de meerwaarde van jongerenmedezeggenschap voor gemeenten, instellingen en de betrokkenen zelf komt aan bod.

Hieronder kunt u de notitie downloaden.

Terug naar Home

Downloads:

756_MedezeggenschapJeugd-april2015.pdf – PDF (425 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over