Geef mensen veel meer directe invloed op het beleid van zorgverzekeraars. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten kunnen monitoren of de wet die die inspraak regelt, goed wordt uitgevoerd. Dit schrijven zeven organisaties waaronder de Patiëntenfederatie en Ieder(in) aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer bespreekt binnenkort het wetsvoorstel dat verzekerden invloed moet geven op het beleid van zorgverzekeraars. Die wet voldoet nog niet, menen de briefschrijvers.

Het wetsvoorstel versterkt de indirecte invloed van verzekerdenvertegenwoordigers. Terwijl nou juist de directe invloed van verzekerden steviger kan en moet.

In de brief wordt de minister van VWS gevraagd om rechtstreekse vormen van invloed van verzekerden mogelijk te maken. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten dan in de gaten houden of de inspraakmogelijkheden goed werken.

Lees hieronder de brief over verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet.

Deel dit bericht