Op 16 april tekenden Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond de Intentieverklaring Woonalliantie. Ze gaan intensief samenwerken om de woon- en bouwconsument een sterke en centrale positie te geven in bouwregelgeving en bouwprojecten.

Toegankelijk en levensbestendig bouwen staat nadrukkelijk op de agenda. De ondertekening vond plaats tijdens de slotconferentie van het project Verbeteren Consumenteninvloed op Bouwregelgeving dat de drie organisaties afgelopen anderhalf jaar al gezamenlijk hebben uitgevoerd.

Nog steeds heeft de consument weinig te zeggen over de bouw in Nederland. Met gevolg dat de woonvoorraad niet goed aansluit op de woonwensen en -behoeften van gebruikers. Het is de hoogste tijd dat de bouw van een aanbod-gestuurde in een vraag-gestuurde markt transformeert. Het belang van Ieder(in) voor de samenwerking is om de stem van mensen met een beperking en chronisch zieken krachtig te vertegenwoordigen.

Te weinig toegankelijke woningen

Mensen met een beperking hebben in veel gevallen niet de keuze om te wonen op de manier die bij hen past en die zij prettig vinden. Er zijn te weinig toegankelijke woningen en te weinig woningen die aanpasbaar zijn; levensbestendig bouwen en (ver)bouwen komt in Nederland nog steeds nauwelijks van de grond.

Zelfstandig wonen moet wel kunnen

De ambitie van de overheid dat mensen zelfstandig (blijven) wonen, is daardoor niet realistisch. Dat kan alleen als de woningen geschikt zijn voor mensen die ouder worden en/of te maken hebben met beperkingen of chronische ziekten. Onderzoek toont aan dat er nu al een tekort van 40.000 geschikte woningen is voor deze groepen en dat het tekort alleen maar oploopt.

Woonalliantie versterkt positie van bewoners

Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt een eerste stap gezet om de positie van woon- en bouwconsument te versterken. De partijen zetten er op in om meer invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving, meer betrokken te worden bij overleggen als het om bouwprojecten en de inrichting van de openbare ruimte te gaat en om de belangen van bewoners beter te borgen.

Lees hieronder het verslag van de slotconferentie, de presentaties van de verschillende sprekers en de getekende intentieverklaring.

Meer over Wonen
Terug naar Home

Downloads:

687_Verslag_slotconferentie_16_april_2015.docx – docx (1 MB)
688_Verslag_slotconferentie_Verbeteren_Consumenteninvloed_op_Bouwregelgeving__16_april_2015_DEF.pdf – PDF (747 KB)
689_Getekende_intentieverklaring_consumentenorganisaties_160415.pdf – PDF (360 KB)
690_Presentatie_Iederin_conferentie_Verbeteren_consumenteninvloed_op_bouwreg.pdf – PDF (466 KB)
691_Presentatie_Meindert_Smallenbroek_conferentie_Verbeteren_consumenteninvl.pdf – PDF (1 MB)
692_Presentatie_Woonbond_conferentie_Verbeteren_consumenteninvloed_op_bouwre.pdf – PDF (2 MB)
693_Presentatie_NVTB_conferentie_Verbeteren_consumenteninvloed_op_bouwregelg.pdf – PDF (3 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over