Dit weekend vindt in Amsterdam een conferentie plaats van het European Disability Forum (EDF). De Europese koepelorganisatie voor mensen met een beperking behartigt de belangen van 80 miljoen mensen in de Europese Unie en vergadert enkele keren per jaar. Ieder(in) is sinds vorig jaar bij de organisatie aangesloten. Om die reden, en vanwege het Nederlandse voorzitterschap van de EU, wordt de conferentie in Nederland gehouden.

Het thema van de bijeenkomst is, From global to local. Building inclusive local communities with an EU perspective. Oftwel, Van mondiaal naar lokaal. Lokale inclusieve gemeenschappen bouwen met een EU-perspectief. Op de conferentie zijn vertegenwoordigers aanwezig van organisaties uit verschillende Europese landen en van lidorganisaties van Ieder(in). Zij zullen hun ervaringen met lokale toepassing van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking uitwisselen.

Op de conferentie delen een aantal nationale en internationale sprekers hun visie op lokale inclusie. Onder hen staatssecretaris Martin van Rijn, Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg en Annelies de Jong, directeur van lokale belangenbehartigingsorganisatie Solgu. Na het plenaire deel gaan de aanwezigen in kleinere groepen met elkaar in gesprek.

De conferentie zal worden afgesloten met een gezamenlijke verklaring van de aanwezige organisaties, waarin wordt opgenomen hoe het VN-verdrag lokaal kan worden toegepast. Die verklaring dient onder andere als handvat voor belangenbehartigers bij de lokale implementatie van het verdrag.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over