Een kleine update over het onlangs gehouden begrotingsdebat over onderwijs. De Tweede Kamer nam daar een motie aan om drie miljoen extra uit te trekken voor een verbeteraanpak passend onderwijs. Dit komt deels tegemoet aan de oproep die Ieder(in) samen met diverse ouder-, jeugd en belangenorganisaties aan de Kamer had gedaan. Namelijk dat er voor fundamentele verbeteringen in het onderwijs extra investeringen nodig zijn.

De gevolgen van corona voor het onderwijs dreigen alle aandacht en middelen van het kabinet op te slokken. De organisaties waarschuwen er in hun brief voor dat dit niet ten koste moet gaan van de plannen voor de lange termijn. Ze pleiten ervoor om middelen ter beschikking te stellen om de fundamenten van het onderwijssysteem te verstevigen, als het gaat om:

  • inbreng van ouders en jeugd in steunpunten
  • de totstandkoming van inclusief onderwijs
  • afstandsonderwijs voor thuiszitters en leerlingen met een beperking

Uitkomsten debat

De motie van Lisa Westerveld om drie miljoen extra uit te trekken voor de verbeteraanpak passend onderwijs helpt ook de invoering van inclusief onderwijs, want dat valt daar ook onder.
Daarnaast heeft minister Van Engelshoven toegezegd dat er op basis van de evaluatie van de coronaperiode een landelijke digitaliseringvisie zal worden ontwikkeld. Hierbij zullen onderwijskoepels, instellingen en studentenorganisaties worden betrokken. Ieder(in) vindt het van groot belang dat ook studenten met een beperking kunnen bijdragen aan deze visie. Want dat vergroot de kans dat afstandsonderwijs een blijvende plek in het onderwijs krijgt.

Hieronder kun je de brief aan de Kamer downloaden.

Deel dit bericht