Vanaf 2020 komt er een quotum voor het aantal arbeidsgehandicapten dat overheidswerkgevers in dienst moeten hebben. Staatssecretaris Klijnsma heeft dit besloten, omdat de overheid haar belofte om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking niet is nagekomen. Ieder(in) is blij met deze maatregel. Het quotum is een goede stok achter de deur om de enorme achterstand van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te verkleinen.

In de door werkgevers en werknemers gemaakte Banenafspraak staat dat de overheid 25.000 extra banen voor mensen met een beperking moet realiseren in 2023. Vorig jaar bleek dat de overheid bij lange na niet op schema ligt om dit doel te halen. De invoering van het quotum per 2020 is daarvan het directe gevolg. Voor elke niet-ingevulde baan moet een overheidswerkgever straks 5000 euro boete betalen.

Overigens heeft het bedrijfsleven tot nu toe wel ruim voldoende banen gerealiseerd en zal dus niet met niet met het quotum te maken krijgen.

Opinieartikel

In een opinieartikel in Trouw riepen onlangs vertegenwoordigers van vakbonden en van mensen met een beperking de overheid op om de gemaakte Banenafspraak na te komen. De ondertekenaars – Ieder(in), CNV, de Landelijke Cliëntenraad, MIND Platform Psychische Gezondheid en FNV Uitkeringsgerechtigden – wezen op de voorbeeldrol die de overheid op dit gebied heeft. Bovendien heeft de overheid ook volgens het VN-verdrag de plicht om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

De staatssecretaris is het hiermee eens. Ze vraagt de overheidswerkgevers om alvast met een plan van aanpak te komen voor de komende jaren. Ze doet daarbij de suggestie om ambassadeurs in te stellen die overheidssectoren kunnen ondersteunen om de instroom van mensen met een beperking de hoogste prioriteit te maken. Ieder(in) ondersteunt dit van harte. Ervaringsdeskundige ambassadeurs kunnen van grote meerwaarde zijn voor de praktische uitvoering.

Training

Wilt u bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt? Ga dan naar het Ieder(in)-bericht, Trainingen ‘maak je sterk voor werk’‚ en meld u aan voor de training. Hier leert u meer over het quotum, de Participatiewet en hoe u de arbeidsdeelname van mensen met een beperking in uw gemeente onder de aandacht kan brengen

Hier vindt u het bovengenoemde opinieartikel uit Trouw

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over