Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Ieder(in) wil graag weten of deze verkiezingen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarom heeft Ieder(in) een meldpunt geopend.
Illustratief: Een rood potlood kleurt een vakje in. Hier staat een smiley naast.

Als toegankelijkheid voor jou belangrijk is, willen we je vragen je ervaringen met het stemmen bij deze verkiezing te melden. Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn welkom!

Toegankelijk stemmen

Alles wat bij toegankelijk stemmen komt kijken, kan je bij het meldpunt kwijt. Je melding hoeft dus niet per se te gaan over de toegankelijkheid van het stembureau of stembiljet. Het kan ook gaan om hoe de stembureaumedewerkers met jou omgaan. Of bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de partijprogramma’s van politieke partijen.

Melden kan vanaf vandaag tot 22 maart (een week na de verkiezingen)

Melden kan online en het invullen van de vragenlijst duurt hoogstens 5 minuten. Gebruik daarvoor deze link naar de vragenlijst Onbeperkt Stemmen 2023.

Wie hulp nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst kan bellen met 085 – 400 70 22.

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Ook op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden van Caribisch Nederland) wordt op 15 maart gestemd. Er wordt daar niet gestemd voor de Provinciale Staten en de waterschappen maar voor de zogenaamde Eilandsraden. Het meldpunt is ook bestemd voor de verkiezingen op de BES eilanden.

Ondersteuning lobby

Ieder(in) vindt het meldpunt belangrijk, omdat stemmen een grondrecht is dat voor iedereen moet gelden. Daar komt bij dat Ieder(in) meerdere lobbytrajecten heeft lopen om de toegankelijkheid van het stemproces te verbeteren. De meldingen dienen dan ook ter ondersteuning van deze lobby.

Ieder(in) werkt in deze lobby nauw samen met leden en netwerkpartners, waaronder De Oogvereniging en organisaties van mensen met een verstandelijke beperking.

Deel dit bericht