De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op zoek naar 25 gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. Hoe doet uw gemeente het als het gaat om volwaardig meedoen en de inzet van ervaringsdeskundigen?

U kunt uw gemeente nomineren. Dat kan door een e-mail te sturen naar post@iederin.nl of door te bellen met Ieder(in) 030-720 00 00. Gemeenten kunnen zich zelf ook als koploper aanmelden bij de VNG.

Uiteindelijk selecteert VNG samen met de Alliantie VN-verdrag (Ieder(in), Per Saldo, Mind-LPGGz, Coalitie voor Inclusie en de LFB) 25 koplopers die als voorbeeld kunnen dienen voor andere gemeenten.

Leren van elkaar

De VNG merkt dat er bij sommige gemeenten enthousiasme is voor het uitvoeren van het VN-verdrag en werken aan een inclusieve samenleving. In deze gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie agenda.

Toch valt er op dit gebied nog altijd veel (van elkaar) te leren. Daarom start de VNG het Koploper-programma VN-verdrag. Om zo een extra impuls te geven aan de al lopende initiatieven van gemeenten die zich richten op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. De VNG wil faciliteren dat koplopers en andere gemeenten bij elkaar, in de keuken‚ kunnen kijken en zo van elkaar kunnen leren.

Wanneer koploper?

De VNG selecteert, in overleg met de Alliantie VN-verdrag, wie koploper kan worden. Daarvoor zijn drie criteria opgesteld:

  • Toegankelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda.
  • Er is sprake van een innoverende aanpak.
  • De initiatieven dragen bij aan een inclusieve en diverse samenleving.

Meer info

De initiatieven waarmee een koploper zich onderscheidt, kunnen verschillen. De ene koploper heeft al een lokale inclusie agenda, de ander is bezig met een meer inclusieve arbeidsmarkt en weer een ander juist met toegankelijkheid van informatie.

Bij de selectie streven we naar geografische spreiding en diversiteit van de thema’s. Voor meer informatie en toelichting op de criteria, lees hieronder het achtergrondartikel Koplopers VN-verdrag.

Loopt uw gemeente voorop? U kunt uw gemeente aanmelden als kandidaat-koploper door uiterlijk 21 maart een mail te sturen naar post@iederin.nl.

Meer over VN-verdrag (u gaat naar Thema’s)
Terug naar Home

Downloads:

1423_Achtergrondartikel_Koplopers_VN-Verdrag_def.docx – docx (121 KB)
1424_Oproep_Koplopers_VN-Verdrag_Handicap_def.docx – docx (117 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over