Het Zorginstituut Nederland heeft minister Schippers onlangs geadviseerd om de vergoeding voor zittend ziekenvervoer aan rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden per 1 mei 2015 te schrappen. De minister heeft nu laten weten dat ze het advies nog in beraad heeft. Dit betekent dat de huidige regeling voor zittend ziekenvervoer in 2015 gewoon blijft gehandhaafd. Goed nieuws dus voor rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden.

Diverse organisaties hebben bij de minister aangedrongen op behoud van de vergoeding voor deze groepen. Ieder(in) en NPCF pleiten ervoor dat de zorgverzekering die de behandeling betaalt ook de vervoerskosten voor haar rekening neemt.

Eerst een goed alternatief

Ieder(in) is verheugd over de extra tijd die de minister neemt om tot een besluit te komen. Want als besloten wordt de vergoeding te schrappen dan moet er wel een goed alternatief komen. Het overhevelen van de vervoersvoorziening naar de Wmo, waarvoor het zorginstituut pleit, is dat niet.

Zie ook ons eerdere bericht over zittend ziekenvervoer

Ga terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over