In 2022 komt het einde van de coronacrisis in zicht. De opluchting hierover duurt niet lang, want als snel dient zich een nieuwe crisis aan: de energiecrisis. Wederom een crisis die grote gevolgen heeft voor mensen uit onze achterban. De bestaanszekerheid van mensen met een beperking komt verder onder druk te staan. Maar in 2022 hebben we ook successen behaald. In het interview waarmee Illya Soffer, directeur van Ieder(in), het jaarverslag presenteert, benoemt Soffer lichtpunten die hoop geven voor de toekomst. Soffer: "Voor grote fundamentele veranderingen heb je echt een hele lange adem nodig."
decoratief

Loskomen van kleine boodschappenlijstjes

Een van de lichtpunten voor de toekomst is de motie voor een nationale strategie die in november 2022 door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Soffer: “De nationale strategie gaat heel erg behulpzaam zijn! Zonder een langetermijnstrategie moeten we het steeds doen met wat er in een regeerakkoord wordt afgesproken. Met een strategie die over kabinetsperiodes heen gaat, komen we daar eindelijk los van. Dan hoeven we niet langer te werken met kleine boodschappenlijstjes die alleen maar kleine verbeteringen opleveren. Daar verwacht ik wel wat van!”

Focus op bestaanszekerheid

Tijdens de coronajaren is op bijna al onze dossiers maar weinig beweging geweest, maar wat de crisissen wel heel zichtbaar hebben gemaakt, is dat de bestaanszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte ontzettend onder druk staat. Soffer zegt daar in het jaarverslag onder andere dit over: “Het is duidelijk – en dat wordt internationaal ook erkend – dat bij elke nieuwe crisis die zich aandient, mensen met een beperking of chronische ziekte structureel aan het kortste eind trekken. Zij kunnen zich niet of nauwelijks onttrekken aan de gevolgen van een crisis. Zij hebben daar simpelweg de economische ruimte niet voor en ze zijn in veel opzichten minder flexibel.”

Lees hier het volledige interview met Illya Soffer waarmee zij het jaarverslag 2022 presenteert.

Download hieronder het jaarverslag 2022 Bestaanszekerheid onder druk.

Deel dit bericht

Meer nieuws over