Wat heeft Ieder(in) in 2023 gedaan en bereikt? Door de val van het kabinet stond het jaar onverwachts in het teken van nieuwe verkiezingen. We schreven de verkiezingsoproep ‘Kies voor een toegankelijk Nederland'. De drie hoofdthema's uit die oproep komen terug in ons jaarverslag. We bieden het jaarverslag aan in een nieuwe vorm: via een toegankelijk online magazine.
openingsbeeld jaarverslag 2023

Thema’s in het jaarverslag

In het jaarverslag 2023 van Ieder(in) staan de hoogtepunten van het afgelopen jaar en laten we medewerkers daarover aan het woord. De rode draad in dit jaarverslag zijn de drie hoofdthema’s uit onze verkiezingsoproep aan de politieke partijen:

  1. Bestaanszekerheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
  2. Zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking.
  3. Gelijke behandeling en rechtspositie, in lijn met het VN-verdrag Handicap.

Bekijk hier het online jaarverslag 2023 van Ieder(in)

Interviews met medewerkers

Nieuw in dit jaarverslag zijn de interviews met medewerkers. Zij vertellen over waar ze het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Zo vertelt Maarten de Gouw, coördinator Leden en netwerk, over zijn eerste jaar bij Ieder(in) en wat zijn visie is op de samenwerking met leden: ‘In mijn ogen is de essentie van een vereniging: met elkaar een gezamenlijk doel verder brengen. In ons geval is dat doel een inclusieve samenleving.’

Anneke van der Vlist, beleidsmedewerker Wonen, vertelt over haar inzet om energiearmoede onder mensen met een beperking zichtbaar te maken en te bestrijden. Samen met collega Daniel Toebes ging ze in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘Ze vonden het een goed idee om de regeling aan te passen, zodat ook mensen met een beperking in een instelling of wooninitiatief recht kregen op energietoeslag.’

Ook voor de ondersteuning van kinderen en jongeren met een beperking (en hun gezinnen) werden in 2023 belangrijke stappen gezet, vertelt Ina Vijzelman, beleidsmedewerker Jeugd en zorg. De Hervormingsagenda Jeugd werd ondertekend. Daar is jarenlang aan gewerkt, met grote betrokkenheid van Ieder(in). Ina: ‘Het was eigenlijk wel een mooi proces, omdat iedereen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelde om de problemen in de jeugdzorg op te lossen. Voor ons was het ook taai: als wij niet aan tafel zaten werd er niet aan kinderen en jongeren met een beperking gedacht.’

 Lees het online jaarverslag 2023 van Ieder(in)

Toegankelijkheid van het jaarverslag

Het online magazine voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijn WCAG 2.1 niveau AA (beoordeeld door Cardan Technobility). Lukt het je toch niet goed om dit jaarverslag online te lezen? Bekijk of print dan de tekstversie van het jaarverslag (hieronder te downloaden en/of te printen).

Deel dit bericht

Meer nieuws over