Een jaar na de inwerkingtreding van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking opent Jan Troost op 29 november 2017 in de Jaarbeurs te Utrecht het 1ste Nationale congres Gelijk is Gelijk. Het congres is een must voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van het verdrag. Om de zaal direct op scherp te zetten opent Troost niet al te optimistisch, Als je denkt dat er niets veranderd is. Dat klopt.

Troost is al jarenlang een voorvechter voor gelijke rechten voor mensen met een beperking. Hij neemt de congresgangers mee terug in de tijd, terug naar 2003, het Europese jaar van Mensen met een Handicap én het jaar waarin de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van kracht werd. Troost toont een filmpje.

We zien Job Cohen – toen de burgermeester van Amsterdam – op de Dam de campagne Gelijk is Gelijk openen. Een campagne die de nieuwe wet overal in het land wereldkundig gaat maken. Troost is erbij. Hij spreekt stellige en optimistische woorden, Over vijf jaar ziet de wereld er anders uit.

Troost kan nu – anno 2017 – niet anders dan constateren dat het allemaal niet zo hard gegaan is. Over de uitspraken van toen zegt hij nu: ‘soms is dromen heel erg goed. Zonder dromen geen toekomst.

Dat er nog veel moet gebeuren is duidelijk. Troost is daarom blij met de massale belangstelling voor het congres vandaag. Er zitten meer dan 500 mensen in de zaal. Hij is nieuwsgierig naar de samenstelling en maakt een snelle scan., Wie van jullie is ambtenaar?. Meerdere handen gaan omhoog., Mooi,‚ constateert Troost., Julie zijn belangrijk., Hoeveel burgemeesters?‚ Troost telt één hand., Hoeveel wethouders‚ ?, Hoeveel raadsleden?‚

Er blijken zeker dertig raadsleden aanwezig. Met het oog op de verkiezingen van maart 2018, grijpt Troost zijn kans, Het VN-verdrag moét in je verkiezingsprogramma staan! Dertig procent van de mensen heeft een beperking. Tel daar hun mannen, vrouwen en kinderen bij op: dat zijn een heleboel kiezers!

Het is Troost ten voeten uit: een belangenbehartiger puur sang. Een vechter ook. En een voortrekker. Ook nu weer, want als initiatiefnemer van het congres brengt hij alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het verdrag in de Jaarbeurs bij elkaar: de overheid, het College voor de Rechten van de Mens, de lokale politiek en mensen met een beperking zelf.

Dat is misschien wel een van de belangrijkste krachten van Jan Troost: mensen inspireren en partijen bij elkaar brengen. Dat laatste ziet Troost ook zelf als een belangrijk resultaat van het congres, Het was een bijzonder congres met veel deelnemers en sprekers die met elkaar het VN-verdrag daadwerkelijk moeten omzetten in realisering van mensenrechten. Ik denk dat het congres het gevoel heeft opgeleverd dat we samen aan de slag moeten.

Troost is niet alleen een verbinder, maar ook een vasthouder. Volgend jaar organiseert hij samen met zijn partner Alexander van de Kerkhof een vervolgcongres. Noteer in uw agenda: 4 december 2018 – 2de Nationale congres Gelijk is Gelijk. Troost: ‘samen met de partijen die het verschil moeten gaan maken zoals Ieder(in), VNG,VNO-NCW en de landelijke en lokale politiek, kijken we dan hoe ver we in een jaar gekomen zijn.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over