Mensen met een beperking of een chronische ziekte hebben op allerlei gebieden ondersteuning nodig. Vaak hun leven lang. Om mee te kunnen doen in de samenleving en om een goed leven te kunnen leiden. Als zij of hun naasten om hulp vragen bij de overheid, komen ze tegenover ingewikkelde regels en onpersoonlijke instanties te staan. Die regels zijn vaak niet goed op elkaar afgestemd en passen niet altijd bij wat mensen nodig hebben. Bij Ieder(in) signaleren we dit al vele jaren. Dit moet veranderen.

Persoonlijk, passend en probleemloos

Als je een beroep moet doen op het zorg- en ondersteuningsstelsel, dan moet het antwoord persoonlijk, passend en probleemloos zijn. Hoe dat eruitziet? Die vraag staat centraal in de toekomstvisie, die we ontwikkelen samen met de mensen om wie het gaat. Samen met onze achterban stellen we een deadline: 2040. Dat is ook het jaar waarin de positie van mensen met een beperking helemaal in lijn moet zijn met het VN-verdrag Handicap, volgens de nationale strategie om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Toekomstvisie voor en door mensen met een beperking of chronische ziekte

Deze visie op de toekomst maken we samen. Door literatuuronderzoek en door mensen uit onze achterban te interviewen. Mensen met verschillende soorten beperkingen, van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. Aan hen en hun naasten vragen we wat zij nodig hebben bij het regelen van zorg en ondersteuning om een betekenisvol leven te leiden. Hoe kan ons stelsel zorg en ondersteuning op een persoonlijke, passende en probleemloze manier bieden? De visie brengen we met een, nog te ontwikkelen, campagne breed onder de aandacht.


Werkbijeenkomst 12 november voor Ieder(in)-leden

De visie en campagne maken we uiteraard graag met een stevige inbreng van onze achterban. Hiervoor organiseren we op dinsdag 12 november een werkbijeenkomst (in het midden van het land, locatie en tijdstip volgen nog). Hiervoor nodigen we alle leden van Ieder(in) en andere netwerkorganisaties uit. De uitnodiging met programma en aanmeldformulier volgt later.

Heb je nu al vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Joris Barendrecht via jelevenlang@iederin.nl.