Gemeenten krijgen er veel nieuwe taken bij. Lokale belangenbehartigers dus ook. Een van de nieuwe beleidstaken voor gemeenten is het jeugdbeleid. Gemeenten moeten binnenkort een Beleidsplan Jeugd en een Verordening Jeugdhulp maken. Om hierin de belangen van kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders goed aan bod te laten komen, heeft Ieder(in) twee nieuwe handreikingen gemaakt. De handreikingen helpen lokale belangenbehartigers bij het in gesprek gaan met gemeente over het nieuwe jeugdbeleid.

Vanaf januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een goed en veilig opgroeiklimaat voor alle kinderen en jongeren in hun gemeente. Daarmee zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor passende ondersteuning, hulp en zorg voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Op 31 oktober moeten gemeenten het Beleidsplan Jeugd en de Verordening Jeugdhulp klaar hebben (goedgekeurd door de gemeenteraad).

Adviezen

De handreikingen van Ieder(in) geven om te beginnen algemene informatie over de Jeugdwet. Bijvoorbeeld over het waarom van de nieuwe wet, over de nieuwe taken van de gemeente en over de samenhang met andere wetten. Daarnaast bevatten de handreikingen concrete adviezen over hoe lokale belangenbehartigers het lokale jeugdbeleid kunnen beoordelen en zo nodig kunnen bijsturen. Deze adviezen vormen de kern van handreiking.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over