Jongeren met een licht verstandelijke beperking willen leren en werken. Met het juiste steuntje in de rug kunnen ze meer dan vaak wordt gedacht. Een diploma halen bijvoorbeeld. Of goed werk leveren.

Ervaringsdeskundige jongeren willen dat op 3 oktober de, Voor de Jeugd Dag‚ heel graag duidelijk maken. Ze gaan dat doen tijdens een pitch.

‚ Voor de Jeugd Dag‚ wordt georganiseerd door de ministeries van VWS, VenJ, OCW, Nji en de VNG. Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg en welzijns- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar.

Andere kijk

De beeldvorming over jongeren met een licht verstandelijke beperking is vaak negatief (‚ ze belanden in de criminaliteit‚ of, zij zijn onhandelbaar‚ ). Dit beeld komt niet overeen met de werkelijkheid. De ambities, talenten en kansen voor jongeren met een beperking worden daardoor vaak niet gezien. Een gemiste kans!

Uitgangspunten

Tijdens de pitch willen de jongeren onder meer het volgende meegeven:

  • Praat mét mij en niet over mij
  • Kijk naar mijn kansen en niet mijn beperkingen
  • Geef mij meer tijd om te leren en te leren werken

en wijzen op een paar belangrijke uitgangspunten:

  • Maak ruimte voor maatwerk. Spreek met jongeren die ervaring hebben met het huidige beleid. Luister naar hun succesverhalen en de knelpunten.
  • Geen enkele jongere is hetzelfde. Ga daarom altijd op zoek naar hun talenten. Betrek daarbij zo nodig sleutelfiguren uit hun netwerk.
  • Een diploma is belangrijk. Het vergroot de kans op werk. Jongeren met een leermoeilijkheden volgen soms speciaal en soms regulier onderwijs. Vaak sluit het onderwijs niet aan op hun mogelijkheden. Zij hebben meer tijd nodig en een steuntje in de rug. Deze twee factoren zijn doorslaggevend in het halen van een diploma.
  • Voorkom de gemiste kans. Vaak hebben jongeren met leermoeilijkheden nauwelijks zicht op werk. Zij komen dan uit op (arbeidsmatige) dagbesteding. Dit is een gemiste kans. Wanneer er meer ingezet wordt op de talenten van deze jongeren, kunnen zij meer.

De pitch wordt georganiseerd door de LFB en Ieder(in).

Voor de Jeugd Dag
3 oktober, om 10:15 uur in paviljoen 2 de Hartenkreet
klik hier voor het programma Voor de Jeugd Dag

Deel dit bericht

Meer nieuws over