decoratief

Voor meerdere leden van Ieder(in) was 2023 een jubileumjaar. Oogvereniging en KorterMaarKrachtig vierden hun 10-jarig jubileum. Dit Koningskind en Helpende Handen bestaan al 50 jaar.  We vroegen ze hoe ze het jubileum gevierd hebben en waar ze het meest trots op zijn.

KorterMaarKrachtig – 10 jaar

decoratief

Een feestdag bij De Hoogstraat en een nieuwe website

KorterMaarKrachtig is in 2013 opgericht na een fusie van Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVVG) en de Stichting Korter Maar Krachtig. Bij de LVVG bestond al vijftien jaar een aparte werkgroep voor ouders van kinderen met een reductiedefect, ‘Op een ander been gezet’. Deze werkgroep ‘verhuisde’ mee naar de nieuwe vereniging. Deze werkgroep bestaat dus al 25 jaar. Dat hebben we groots gevierd tijdens een fantastische dag bij De Hoogstraat in Utrecht.

Het tienjarig bestaan van KMK hebben we gevierd met de lancering van de nieuwe website Nadeamputatie.nl, boordvol praktische informatie voor de periode na de amputatie en de revalidatie.

Trots op groei

We hebben KorterMaarKrachtig in de afgelopen tien jaar zien groeien naar een volwassen patiëntenvereniging. Dankzij gedreven bestuursleden en vrijwilligers en met professionele ondersteuning zijn de kerntaken informatievoorziening en lotgenotencontact goed op orde. We geven brochures uit, hebben een mooi kwartaalmagazine Kort&Krachtig! en zijn online actief.

Door het hele land organiseren we inloopmomenten en prothesegebruikersdagen. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. Ook de jaarlijkse ledendagen worden goed bezocht. En onze derde kerntaak, belangenbehartiging, is zeker net zo belangrijk. We nemen deel aan werkgroepen, commissies, platforms en andere gremia en zijn betrokken bij wetenschappelijke onderzoeken.

KorterMaarKrachtig

Dit Koningskind – 50 jaar

decoratief

Dag in Dolfinarium

Wij hebben ons jubileum gevierd met een speciale jubileumdag in het dolfinarium. Samen met 500 leden, vrijwilligers, vakantiedeelnemers, (oud-)bestuursleden en medewerkers vierden we feest en stonden we stil bij verschillende hoogtepunten. Daarnaast hebben wij in het najaar drie jubileumavonden georganiseerd met Stichting Sprank rond het thema ‘’levend verlies’’.

Trots op? Meegaan met de tijd

Wij zijn er trots op dat onze verenging meegaat met de tijd, maar onze missie onveranderd blijft. Na 50 jaar zien we nog steeds hoe belangrijk en waardevol onze ondersteuning is en mogen we steeds meer een stem vormen voor mensen met een beperking en hun omgeving in de media en politiek,

Dit Koningskind

Oogvereniging – 10 jaar

decoratief

Hele jaar door, met een kers op de taart in september

Ons tienjarig jubileum hebben wij niet op één dag, maar over het hele jaar 2023 gevierd. De kers op de taart was ons Oogfestival op 15 september. Daar proostten we samen met onze leden en partners op de successen van de afgelopen tien jaar. Daarnaast vonden er het hele jaar wandelingen en evenementen plaats waar leden van de Oogvereniging het jubileum samen vierden.

Trots op successen en onze vrijwilligers

De afgelopen tien jaar hebben we, samen met onze partners, mooie successen behaald op het gebied van belangenbehartiging. Denk aan Geldmaat automaten met spraakfunctie, aangepaste stationsgebieden en de vele acties op de Dag van de Witte Stok.

Ook op regionaal niveau gebeurt er een hoop door de tomeloze inzet van onze ruim 600 vrijwilligers uit heel Nederland. Zij zetten de Oogvereniging op de kaart door activiteiten en meer dan 80 Oogcafés te organiseren voor mensen met een oogaandoening. Maar ook door het geven van voorlichting en te lobbyen in hun eigen regio. Deze onuitputtelijke inzet te mogen verenigen, ook daar zijn we trots op.

Oogvereniging

Helpende Handen – 50 jaar

decoratief

Jubileumglossy en het hele jaar door bijeenkomsten

Het hele jaar stond in het teken van ons 50-jarig jubileum. Aan het begin van het jaar hebben we een jubileumglossy uitgegeven met veel aandacht voor onze regionale afdelingen en contactgroepen. Daarnaast organiseerden we een ledendag in het Openluchtmuseum in Arnhem, waar ruim 2.800 leden en hun naasten elkaar hebben ontmoet.

Voor onze vrijwilligers organiseerden we bijeenkomsten waarin waardering, onderlinge ontmoeting en waardevolle workshops centraal stonden. Bovendien zijn er vijf zangavonden georganiseerd door het hele land.

Trots op? Vooral dankbaar

Als organisatie zijn wij vooral dankbaar. In de eerste plaats voor het werk dat onze vele vrijwilligers verrichten. Dankzij deze vrijwilligers kan onze organisatie al ruim 50 jaar een helpende hand reiken aan mensen met een beperking en hun naasten. Daarnaast zijn wij dankbaar voor onze leden die onze vereniging een warm hart toedragen. Samen zorgen zij ervoor dat Helpende Handen naast mensen met een beperking en hun naasten kan blijven staan.

Helpende Handen

 

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over